Zoeken in deze blog

26 januari 2010

Bossche Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

Een groot deel van het unieke archiefmateriaal van de Bossche Illustre Lieve Vrouwe Broederschap is vanaf nu toegankelijk en te raadplegen via internet. De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, oorspronkelijk opgericht als een broederschap ter ere van Maria, bestaat sedert 1318 in ’s-Hertogenbosch. De rijke historie van deze eeuwenoude broederschap is grotendeels in haar archief vastgelegd. Sinds 1998 heeft de broederschap dit archief in bewaring gegeven bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Afronding inventarisatie
Na inventarisatie van het archief heeft dr. Jan Sanders, rijksarchivaris in Noord-Brabant, samen met drs. Annemarie van Lith en dr. Anton Schuttelaars alle leden, inclusief de circa 40.000 buitenleden, van de broederschap tot 1620 vanuit de jaarrekeningen in een database ingevoerd. Een groot deel van het archief van de broederschap is bovendien gescand en voor een breed publiek toegankelijk gemaakt via internet. Zo zijn de Jaarrekeningen van 1329-1620, de Wapenboeken 1318-2009 en een aantal  Koorboeken, vervaardigd tussen 1529–1587, digitaal in te zien.

De broederschap
De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap kreeg in 1318 een officiële status als broederschap, door goedkeuring van de Bisschop van Luik.  Vanaf de oprichting tot 1371 werd de broederschap gevormd door geestelijken en geestelijken in opleiding. In 1371 konden ook leken, zowel mannen als vrouwen van binnen en buiten ’s-Hertogenbosch, lid worden. Mede als gevolg hiervan vond een enorme uitbreiding van het aantal leden plaats, zelfs tot ver in het huidige België en Duitsland. Tot 1620 telde de broederschap ruim 40.000 gezworen leden en buitenleden. Al deze leden zijn nu terug te vinden in de database van het BHIC.

Koorboeken, jaarrekeningen en wapenboeken
De broederschap heeft vanaf de 14e eeuw in hoge mate bijgedragen aan de ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch als belangrijk centrum van laatmiddeleeuwse muziek. Ze gaf aan vele componisten opdrachten om muziekwerken te componeren. Deze werden vastgelegd in handgeschreven of gedrukte koorboeken. Een gedeelte van de bijzondere koorboeken zijn ingescand  en daardoor toegankelijk gemaakt.

De rekeningen vanaf 1329 tot 1620 bevatten de financiële verantwoording door de proost. Daardoor komt onder andere iedereen die, door de eeuwen heen, als lid werd ingeschreven voor in de jaarrekeningen.

Tenslotte de wapenboeken. Deze geven een prachtig overzicht van de familiewapens van de gezworen broeders vanaf 1318 tot op heden.

Alle gescande informatie is vanachter de computer op te vragen via de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum: www.bhic.nl/broederschap
(bron: BHIC)

Geen opmerkingen: