Zoeken in deze blog

4 januari 2010

Concept-selectielijsten archieven DBN Toezicht kredietwezen en Stichting Autoriteit Financiële Markten

Sinds 4 januari 2010 liggen volgende concept-selectielijsten archieven ter inzage:

* Belastingdienst, Douane 1996-
* DNB Toezicht kredietwezen 1952-
* Stichting Autoriteit Financiële Markten 2002-

U kunt de lijsten inzien:
- op de website van het Nationaal Archief; www.nationaalarchief.nl/archiefbeheer/archiefzorg/selectie/
- op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- bij de informatiebalie in de studiezaal van het Nationaal Archief.

U kunt uw zienswijze, commentaar, aanvullingen en/of opmerkingen schriftelijk kenbaar maken aan:
Nationaal Archief
hoofd Selectie & Bestel Overheid
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

Uw zienswijze dient uiterlijk 15 februari 2010 binnen te zijn.
Alle reacties zullen - met de selectielijst - aan de Raad voor Cultuur meegezonden worden.
(bron: Nationaal Archief/Het Archiefforum)

Geen opmerkingen: