Zoeken in deze blog

12 januari 2010

Geraadpleegde archieven Commissie Davids

HIER kunt een lijst van de door de commissie Davids geraadpleegde archieven downloaden (PDF 2 pag).
Welke ontbreken volgens u of had de Irak Commissie toch zeker moeten raadplegen?
Wat me gelijk opviel in deze lijst, ik mis het archief van de Handelingen van de Tweede Kamer. Kan me niet voorstellen dat de commissie die niet heeft geraadpleegd.
Maar daarnaast ook de NAVO-, VN archieven en de archieven v.d. commissies in Engeland, die aldaar het Irak onderzoek hebben verricht.

Opmerkelijk conclusie 49 van de commissie:
"De Commissie heeft zich bij inzage van sommige staatsgeheime documenten afgevraagd welke de redelijke zin kan zijn van de nog steeds daaraan gehechte rubricering. Geschiedschrijving en waarheidsvinding worden hiermee zonder voldoende grond belemmerd. het verdient aanbeveling om een stelsel in te voeren van periodieke toetsing of een derubricering verantwoord is. Hier ligt een taak voor de Algemeen Rijksarchivaris en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, waaronder hij ressorteert."

Deze conclusie zou zo uit mijn pen kunnen komen. Nederland loopt hier ver achter in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Ik vrees dat voor derubricering een wetswijziging nodig is (Archiefwet 1995/WOB). Maar die wetten hadden al lang op de schop gemoeten. Veel journalisten kunnen hier over mee praten.

Geen opmerkingen: