Zoeken in deze blog

6 januari 2010

Nieuwe website Stichting onderzoek bijzondere rechtspleging

Nieuwe website Stichting onderzoek bijzondere rechtspleging: www.bijzondererechtspleging.info.

De Stichting onderzoek bijzondere rechtspleging (SOBR) wil aan de hand van dossieronderzoek een bijdrage te leveren aan de studie naar de bijzondere rechtspleging in de jaren 1945-1952 inzake onvaderlandslievende gedragingen tijdens de bezetting.Daarom worden dossiers bestudeerd en geanalyseerd die zich bevinden in het Centraal archief bijzondere rechtspleging (CABR) in het Nationaal Archief in Den Haag. Het betreft dan de dossiers van het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden met de Kamers Leeuwarden, Groningen en Assen.

De hoop is dat het onderzoek uitgebreid kan worden met de vier andere Bijzondere Gerechtshoven en hun kamers.
.

(bron: SOBR)
Met dank aan: Barbara Meiboom SOBR/Nationaal Archief.


De site is opgenomen in de Archiefzoeker. Zoek met Recht

Geen opmerkingen: