Zoeken in deze blog

8 februari 2010

Comportementboeken. Hoe was hun gedrag?

Amsterdam: Comportementboeken Kweekschool voor de Zeevaart 1785-1971

Uit de handleiding Stadsarchief Amsterdam:

Comportementboeken zijn registers waarin de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam de vorderingen bijhoudt van de leerlingen tijdens hun verblijf op de school. Het woord comportement komt uit het Frans en is te vertalen met: ‘gedrag, wijze waarop je de wereld tegemoet treedt’.

De Kweekschool voor de Zeevaart leidt jongens op voor de zeedienst. Aan het hoofd staat een commandeur, vanaf 1884 commandant genoemd. Het bestuur van de school wordt gevormd door een College van Commissarissen, kortweg aangeduid met Commissarissen. De leerlingen van de school worden kwekelingen genoemd. Aan de school is een internaat verbonden.

Geen opmerkingen: