Zoeken in deze blog

16 februari 2010

Databank verkiezingsuitslagen 1918-heden

Nog niet helemaal compleet, maar u kunt al aardig wat informatie vinden in de databank verkiezingsuitslagen van de Kiesraad.

Van de site:
" De databank ontsluit de verkiezingsuitslagen voor alle vertegenwoordigende lichamen sinds de invoering van het direct kiesrecht in 1848. Dit zijn de uitslagen voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europees Parlement sinds 1979, Provinciale Staten en de gemeenteraden. Daarnaast worden ook de nationale referenda opgenomen waarvan er tot nu toe een heeft plaatsgevonden in 2005. De verkiezingsuitslagen kunnen opgevraagd worden op nationaal, provinciaal, kieskring en gemeenteniveau. De gegevens zijn te raadplegen door middel van tabellen en geografische kaarten. Ook is het mogelijk uitslagen van twee verkiezingen voor dezelfde geografische eenheid te vergelijken, bijvoorbeeld een provincie of een gemeente.

In de loop van de tijd is het Nederlandse kiesstelsel verschillende malen gewijzigd. In de meeste gevallen raken deze wijzigingen de databank niet of nauwelijks. Alleen de overgang van het districtenstelsel naar de evenredige vertegenwoordiging heeft belangrijke gevolgen voor de inrichting en de werking van de databank. Onder het districtenstelsel (1848-1918) werd in kiesdistricten op personen gestemd en onder de evenredige vertegenwoordiging (1918-heden) op lijsten. Het ligt daarom voor de hand om bij 1918 een knip te zetten in de databank. De gebruiker selecteert niet uit de gehele databank maar dient eerst een keuze te maken tussen de periode voor en de periode na 1918.

De databank is volop in ontwikkeling."

Geen opmerkingen: