Zoeken in deze blog

16 februari 2010

Journalistiek als infotainment

Zeer opmerkelijk artikel van mijn Artevelde collega Marleen Teugels op de site MediaKritiek.be vandaag:
Pers zonder mededogen: de komst van de infotainer

Enkele pittige citaten uit haar artikel:
- Bronnenonderzoek in Nederland lijkt de Britse data te bevestigen. Meer dan de helft van de onderzochte krantenberichten in Nederland is aanwijsbaar afkomstig van pr-bureaus.
- Journalisten zijn kleine garnalen in de handen van commercieel opererende mediaholdings.
- De beroepsgroep die zélf permanent kritiek uit op de hele wereld heeft de grootste moeite zichzelf publiekelijk in vraag te stellen.
- Journalisten belagen collega’s van de verdachte, vrienden, ’s mans echtgenote en kinderen. Zonder mededogen. Het mediacircus moet scoren. Privacy is voor alle betrokkenen uitgesloten.
- Terwijl journalisten op chronische wijze aan stress worden blootgesteld, is het gros van de uitgevers niet met een antistressbeleid bezig.
- In de strijd om de nieuwsconsument willen media inspelen op wat de lezer/kijker/luisteraar wil. Ze brengen ‘infotainment’ dat de aandacht moet trekken van de digitale mediaconsument.

Het artikel van Marleen Teugels verscheen eerder (12/2/2010) op De Werktitel. Ook onderzoeksjournalist Joop Bouma van Trouw nam het deels over op zijn site.

Geen opmerkingen: