Zoeken in deze blog

4 maart 2010

BHIC zet index bevolkingsregisters van Noord-Brabantse gemeenten online

 Brabantse poffers Bron: BHIC
Vanaf vandaag biedt het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) online vrijwel alle indexen aan van het bevolkingsregister (en gezinskaarten) van de voormalige dorpen die de huidige gemeenten van zijn werkgebied vormen. Belangstellenden kunnen via de index eenvoudig op naam zoeken, dwars door alle bestanden heen. Zij kunnen direct (tegen betaling) een scan bestellen van bladen waarop een gevonden voorouder is vermeld. Op initiatief van de Kring van Archivarissen in Noord-Brabant, een koepelorganisatie voor historische centra, heeft de Provincie in Noord-Brabant geld toegekend om het digitaliseren van de bevolkingsregisters brabantbreed mogelijk te maken. Het BHIC heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Vooral  genealogen zullen gebruik maken van bevolkingsregisters bij het zoeken naar hun familiewortels. Daarnaast kan deze bron ook interessant zijn voor journalisten of (amateur)historici die bijvoorbeeld voor een biografie of publicatie op zoek zijn naar gegevens van een persoon. Het bevolkingsregister is namelijk een continue registratie, die vooral handig is om verhuizingen van voorouders te achterhalen en om snel kinderen van echtparen terug te vinden. De indexen van het bevolkingsregister kunnen geraadpleegd worden via: www.bhic.nl/stamboom. Belangstellenden kunnen daar kiezen wélke bron ze willen raadplegen (in dit geval dus de bevolkingsregisters). Het betreft dus de indexen van de bevolkingsregisters (en gezinskaarten) van vrijwel het hele werkgebied van het BHIC (18 gemeenten).


Wat zijn bevolkingsregisters?
Alle inwoners van een plaats werden vroeger ingeschreven in het bevolkingsregister. Die inschrijving werd voortdurend bijgehouden, bijvoorbeeld als iemand verhuisde of overleed.

Het bevolkingsregister verschilt daarin van de burgerlijke stand. In de burgerlijke stand worden namelijk alleen aktes opgenomen rond bepaalde momenten in iemands leven: geboorte, huwelijk en overlijden.

Vanaf 1811 zie je in de meeste plaatsen lijsten van volkstellingen en ingezetenen, wat eigenlijk  momentopnames zijn. Voor de periode vanaf 1850 is er een echt bevolkingsregister beschikbaar, soms zelfs al eerder. Aan het begin van de twintigste eeuw gaan veel gemeenten over van gebonden boeken op gezinskaarten, maar soms blijft het bevolkingsregister gehandhaafd. Tot 1939, want dan wordt landelijk de persoonskaart ingevoerd. Hier meer informatie over de bevolkingsregisters.
(bron: persbericht  BHIC)

Update
Nationaal archief medewerkster Yvette Hoitink laat via Twitter weten:

Geen opmerkingen: