Zoeken in deze blog

31 maart 2010

Polderreglementskaarten Zuid-Holland 1857-1974

De Polderreglementskaarten van Zuid-Holland, gemaakt tussen 1857 en 1974 staan online.


Van de website NA:

Het kaartenbestand bij de Provincie Zuid-Holland bestaat voornamelijk uit algemene topografische kaarten van Zuid-Holland, vervaardigd voor of gebruikt in de administratie bij de taakuitoefening van het Provinciebestuur. Het betreft kaarten voor verkeer en waterstaat, spoor- en tramwegen, drinkwatervoorziening, ruimtelijke ordening enz. Daarnaast zijn er kaarten en tekeningen vervaardigt in verband met de toezichthoudende functie van het Provinciebestuur van Zuid-Holland over de gemeenten, polders en waterschappen.

Tot deze laatste serie kaarten behoren ook de grenskaarten van polders en waterschappen in Zuid-Holland, die in de periode 1857-1974 zijn vervaardigd bij de goedkeuring van de polderreglementen door het Provinciebestuur.
(bron: Nationaal Archief)


Afbeelding: voorbeeld van een polderkaart uit deze  Nationaal Archief collectie
Je kunt inzoomen!

Geen opmerkingen: