Zoeken in deze blog

21 april 2010

College Bescherming Persoonsgegevens

Krijg ik vandaag onderstaande email van het College Bescherming Persoonsgegevens, als reactie op mijn email, naar aanleiding van het online zetten  van privacy gegevens in bouwdossier databanken van Groningen en Nijmegen. Negen dagen later (!) schrijft het CBP:

21 april 2010

Geachte heer Hennekam,

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) bevestigt hierbij dat het kennis heeft genomen van uw e-mail 12 april jl.

Volledigheidshalve attendeert het CBP u er op dat het in 2008 opnieuw een uitspraak heeft gedaan over de gemeente Nijmegen. Deze uitspraak, alsmede een brief aan de gemeente Nijmegen, kunt u vinden op de website van het CBP, via onderstaande link.

http://www.cbpweb.nl/Pages/med_20080529_bouwvergunning.aspx

Het CBP vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Afdeling Front Office
College bescherming persoonsgegevens

In de afspraken staat, zie deze CBP brief aan de Burgemeester van Nijmegen 22 mei 2008:
Een deel van de persoonsgegevens wordt blijkens het formulier nooit openbaar gemaakt, dat wil zeggen niet ter inzage gelegd en
niet op internet gepubliceerd. Dit betreft gevoelige persoonsgegevens zoals het BSN en de handtekening van de aanvrager en gegevens van of over derden waarvoor de aanvrager geen toestemming kan geven, zoals de aannemer.


De uitspraak van het CBP was mij bekend. Zie Archiefforum 12 april 2010. Op 17 april is de database van Nijmegen lange tijd offline geweest. Daarna heb ik -tot op heden-  geen handtekeningen meer aangetroffen in dossiers aangemaakt na 22 mei 2008, maar die dossiers kwam ik maar zelden tegen. Mogelijk dat verbouwen in Nijmegen sinds die datum lastig is :-(. Daarom wacht ik een jaartje met het volgende onderzoek.

Geen opmerkingen: