Zoeken in deze blog

15 april 2010

Kranten

De KB, de nationale bibliotheek van Nederland, en het Nationaal Archief Suriname (NAS) gaan samenwerken om 34 Surinaamse krantentitels te digitaliseren. Historische kranten (zoals Surinaamsche Courant, De Kolonist, De Surinamer, Nieuw Suriname en de Vrije Stem) uit de Nederlandse en Surinaamse collectie komen (digitaal) bij elkaar en zijn straks voor iedereen online beschikbaar op de website van de KB. Vertegenwoordigers van de KB en het NAS tekenen hiertoe vandaag een overeenkomst in Paramaribo.
Klik HIERvoor lijst.

Historische kranten
De gedigitaliseerde Surinaamse kranten gaan deel uit maken van de KB-webdienst Historische kranten die vanaf vrijdag 28 mei online is. Historische kranten omvat een brede selectie gedigitaliseerde Nederlandse nationale, regionale, lokale en koloniale dagbladen vanaf de eerste krant uit 1618 tot aan kranten uit de twintigste eeuw. Bij de lancering zijn een miljoen krantenpagina’s volledig doorzoekbaar en te downloaden. De komende anderhalf jaar worden de resterende zeven miljoen pagina’s in etappes aan de website toegevoegd.

Surinaamse historische kranten
De selectie te digitaliseren Surinaamse kranten bestaat uit 34 krantentitels uit de periode 1774-1995 . Hiervan zijn elf titels voor een belangrijk deel en één (Vrije Stem) in zijn geheel, alleen als unieke exemplaren in het Nationaal Archief in Suriname aanwezig. Het Surinaams Museum in Paramaribo heeft enkele achttiende-eeuwse kranten in bezit. Van deze kranten zijn (voor zover bekend) elders geen exemplaren bewaard gebleven. De unieke uitgaven worden in Suriname gescand en als digitaal bestand geleverd aan de KB. Omgekeerd gaat het op dezelfde manier. De KB scant wat in Nederland beschikbaar is en stuurt het NAS het digitale materiaal.

(bron: persbericht KB)

Geen opmerkingen: