Zoeken in deze blog

26 april 2010

Nieuwsportaal Zeeland en Nijsportaal Fryslân

Intensieve samenwerking tussen media en bibliotheken om de burger zo uitgebreid mogelijk te informeren is het doel van het onlangs gestarte multimediaproject Nieuwsportaal, in Fryslân Nijsportaal geheten. Op initiatief van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gestart met het project Nieuwsportaal Zeeland en Nijsportaal Fryslân. Het project moet een model opleveren dat in heel Nederland kan worden toegepast.

In Zeeland werken de Provinciale Zeeuwse Courant, Omroep Zeeland en de Zeeuwse Bibliotheek samen aan het onderwerp ‘Krimp’, over de gevolgen van deze demografische ontwikkeling voor onderwijs, wonen en zorg in de provincie. In Fryslân werken het Friesch Dagblad, Omrop Fryslân en Tresoar samen aan het thema ‘de Waarde van de Weide’, over het innovatieve vermogen van de Friese landbouwsector.

De media besteden ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid, opdracht en deskundigheid aandacht aan het gekozen onderwerp/thema. Dit gebeurt dmv nieuwsartikelen, commentaren, presentaties, beeld en geluid. Digitale (nieuws)media vervullen hierbij een belangrijke rol. De taak van de Zeeuwse Bibliotheek en Tresoar is die van het ontsluiten, selecteren en beschikbaar stellen van betrouwbare, controleerbare (digitale) informatie. Op deze wijze kan verdieping van het behandelde thema voor de geïnteresseerde nieuwsconsument ontstaan.

Het is nadrukkelijk de bedoeling de krantenlezer, radioluisteraar en bibliotheekbezoeker bij het onderwerp te betrekken. Zo starten de media een lezers/kijkers-vragenrubriek, kunnen op de website vragen worden gesteld en wordt naar elkaar verwezen. De beantwoording van de vragen in de krant, op radio en op de site www.nijsportaal.nl maakt deel uit van het mediadossier dat op deze wijze interactief ontstaat. Het thema wordt steeds afgerond met een openbaar debat. Zo organiseert Tresoar in samenwerking met Omrop Fryslân en  Friesch Dagblad een debat begin juni over het thema ‘de Waarde van de Weide’.
(bron: persbericht Tresoar)

Geen opmerkingen: