Zoeken in deze blog

20 mei 2010

Archief SV Kampong

Inventaris op het archief Sportvereniging Kampong te Utrecht 1906-1986. Zelf ben ik als (oud-)bestuurslid , speler en trainer van Kampong sterk betrokken geweest bij de overdracht van dit archief naar het Utrechts Archief.

Uit de inleiding:
Op 29 september 1902 werd de Utrechtsche voetbal- en cricketvereniging "Kampong" opgericht.
Nadat op de algemene ledenvergadering van 5 oktober 1930 het in clubverband opnemen van een hockeyafdeling door het bestuur ter sprake was gebracht, viel 14 dagen daarna het besluit, dat Kampong ging hockeyen
Op 12 juni 1932 vond de oprichting plaats van de damesafdeling van Kampong, in eerste instantie voor de cricketsport. Later kwamen er afdeling voor squash, tennis en jeu'd boules bij.
In de sportwereld werden namen als André Bolhuis, Wim Cornelis, Thom van 't Hek, Paul Litjens en Heiko van Staveren een begrip.

Afbeeldingen uit dit archief zijn overgebracht naar de beeldbank van het Utrechts Archief. Ze staan nog niet online.

Geen opmerkingen: