Zoeken in deze blog

28 juli 2010

Nationaal Archief verwijst verzoek Andere Tijden

Citaat
Rijksarchivaris Martin Berendse heeft definitief het verzoek van Andere Tijden afgewezen om stukken te mogen inzien die deel uitmaken van het archief van oud-minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns. Andere Tijden had daarom gevraagd ten behoeve van de uitzending over Luns op 25 maart jongstleden.
Toch zijn er nog openingen.
Lees meer op: website /Geschiedenis Het Luns-archief: Nationaal Archief wijst verzoek Andere Tijden af
(op de site ook de bijbehorende documenten).

Zo, dan ben je weer op de hoogte, hoe het er voor staat met de openbaarheid in Nederland. Martin Berendse (PvdA), je weet wel, van die benoeming.

Op 24-02-2009 schreef ik hier:
Martin Berendse verdient vanaf nu onze steun. Hem wacht een belangrijke taak. En ik zal hem kritisch volgen. Hij kan laten zien waar hij staat o.a. m.b.t. openbaarheid en opkomen voor het Nederlands archiefwezen. Dan kunnen we later de balans opmaken of dit de juiste man op de juiste plaats was. 

Tot op heden heeft hij een negatieve score.

Geen opmerkingen: