Zoeken in deze blog

27 juli 2010

Weitverbreiteste und gefahrlichste Hetzschrift


Inventaris op het archief van Vrij Nederland 1941-1946 (klik daarna op woord Inventaris)
Collectie NIOD. Dit archief is geheel openbaar.

Uit de inleiding
Op 31 augustus 1940 verscheen het eerste nummer van het illegale blad Vrij Nederland, een initiatief van een groepje jonge mensen dat de schoolbanken nog maar nauwelijks was ontgroeid. De oplage bedroeg 130 gestencilde exemplaren. In december 1941 verscheen het blad voor het eerst in gedrukte vorm in een oplage van 6000 exemplaren. Rond die tijd werd het blad door de Sicherheitsdienst al aangemerkt als de 'weitverbreiteste und gefahrlichste Hetzschrift' die in Nederland circuleerde.


In de bijlage van deze inventaris o.a. een overzicht van de  samenstelling van de leiding van Vrij Nederland [centrale leiding]. In het archief zitten ook persoonlijke bescheiden van H.M. van Randwijk en J.C. Pellicaan.
Op de site Oorlogkranten kun je enkele exemplaren bekijken. Het eerste exemplaar werd in 1941 bij drukkerij Hoekstra (lees het interview van deze moedige mensen!) in Koudum gedrukt. De latere burgemeester van Ameland, Roel Walda, kwam als intermediair van het Amsterdamse verzet met de vraag bij Hoekstra.

Geen opmerkingen: