Zoeken in deze blog

11 september 2010

Amsterdam: Index op de Transportakten vóór 1811

Amsterdam: Index op de Transportakten vóór 1811 in Archiefbank

Van de website:

Voor 1811 waren er in Amsterdam zes verschillende manieren om onroerend goed te transporteren. 
De overdracht van onroerend goed kon plaatsvinden voor schepenen van Amsterdam, voor het Hof van Holland of voor weesmeesters. Overdracht na een huwelijk of bij vererving vond plaats voor een notaris. De door oude en nieuwe eigenaars en door de officiële instantie ondertekende documenten waren bestemd voor de betrokkenen om te dienen als bewijsmateriaal. Een afschrift van het document werd opgenomen in de administratie van de instantie. In de archieven van schepenen en weesmeesters zijn series registers bewaard met daarin de afschriften van alle transacties van onroerend goed voor 1811. 
Op die series is een index gemaakt met daarin de namen van kopers en verkopers, de datum van de overdracht, een omschrijving van het onroerend goed dat werd verkocht en de naam van de straat of de ligging van het huis of de grond. Het gaat om in totaal 163.808 akten met 177.437 namen van kopers en 181.247 namen van verkopers en ook nog 5.038 keer de naam van een instelling als koper of verkoper. 
(bron: Stadsarchief Amsterdam)

Geen opmerkingen: