Zoeken in deze blog

20 september 2010

Archiefregeling Geldend op 20-09-2010

Archiefregeling
Geldend op 20-09-2010 (Typisch om dit zo te melden)
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041/geldigheidsdatum_20-09-2010


Bijv.:
Artikel 20. Toegankelijke staat

De zorgdrager zorgt ervoor dat het archiveringssysteem de toegankelijke staat van archiefbescheiden waarborgt, zodanig dat elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke termijn

      a. kan worden gevonden
          1°. aan de hand van de daaraan gekoppelde metagegevens; of
          2°. door middel van een andere ontsluitingsmethode; en b. leesbaar of waarneembaar te maken is.

Geen opmerkingen: