Zoeken in deze blog

19 september 2010

Naar de letter. Handboek editiewetenschap

Naar de letter. Handboek editiewetenschap (4de druk) van Marita Mathijsen staat nu online op de website van het Huygens Instituut (PDF, 467 pagina's). Het is alweer 13 jaar geleden dat de vorige herziene editie verscheen.

Uit een deel van de inhoudsopgave kun je al halen hoe interessant dit handboek kan zijn voor archiefonderzoekers:

Je leest het al: kan zijn. De teksten over archieven zijn voor groot deel volkomen achterhaald.  Hier wat voorbeelden uit de hoofdstukken archieven en genealogie (vanaf pagina 114):
Het Algemeen Rijksarchief heet al jaren Nationaal Archief; Provinciale Rijksarchieven noemen we bijna allemaal al een eeuwigheid Regionaal Historische Centra; Gemeentearchief Amsterdam heet Stadsarchief Amsterdam; het geadviseerde boek Archief*wijzer, Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland stamt uit het jaar nul; het Genealogisch Repertorium staat online; dat Marita Mathijsen het boek Op zoek naar onze voorouders uit 1987 (!), als meest aangewezen literatuur voor genealogisch onderzoek geeft, is......hemel schreiend. etc etc.
Dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen dit op deze wijze en poeha durft te (her-)uitgeven is een schande en een wetenschappelijke doodzonde. Het boek hoort in de collectie Google Books.

Geen opmerkingen: