Zoeken in deze blog

24 september 2010

Nationaal Archief: aanpassing openbaarheidsbeleid

Het Nationaal Archief heeft zijn openbaarheidsbeleid aangepast.
Het NA is ervoor verantwoordelijk dat beperkt openbare archieven volgens de afgesproken voorwaarden ter inzage worden gegeven.
Wie inzage heeft gekregen is in het nieuwe beleid zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop met deze gegevens wordt omgegaan.
Onderzoekers hebben zelf de wettelijke plicht de persoonlijke levenssfeer van anderen niet te schaden.
Publicaties, waarin informatie uit beperkt openbare archieven is verwerkt, hoeven dan ook niet meer te worden voorgelegd aan het Nationaal Archief.
(Bron: Magazine Nationaal Archief, 2010/3)

Geen opmerkingen: