Zoeken in deze blog

19 september 2010

Nieuwe website Getuigenverhalen

Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt kleiner. Om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en vast te leggen voor de toekomst heeft het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor zogenaamde Oral History. Binnen dit kader konden initiatiefnemers projecten draaien waarin interviews werden afgenomen met getuigen van de oorlog. Dit heeft een breed scala aan interviews over diverse onderwerpen opgeleverd. (bron: Getuigenverhalen)

 Nieuwe website Getuigenverhalen Tweede Wereldoorlog online.

Geen opmerkingen: