Zoeken in deze blog

14 september 2010

Onderzoeksgids ‘Grondwetscommissies 1883-1983’ binnenkort online

Zijn grondrechten ook voor personen die het staatsgezag ondermijnen en het algemeen belang onvoldoende voorop stellen? Is de Eerste Kamer het staatsrechtelijk geweten van de politiek of een politiek orgaan? En zou de rol van het staatshoofd bij de kabinetsformatie groter of kleiner moeten zijn?
Allemaal vragen die niet alleen nu de gemoederen bezighouden, maar al sinds de 19e eeuw. Een doorkijkje in deze debatten biedt de nieuwe digitale onderzoeksgids ‘Grondwetscommissies 1883-1983’, die op 15 november a.s. bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) zal verschijnen.

Staatscommissies van wetenschappers en politici vormen al sinds de eerste grondwet van 1814 de spil van het Nederlandse grondwetsdebat. Ook nu buigt een commissie zich over de onze grondwet. Ze is gevraagd te adviseren op welke wijze de grondwet versterkt kan worden binnen de Nederlandse samenleving. Het eindrapport van deze Staatscommissie Grondwet komende november is een goed moment om stil te staan bij de grondwetscommissies uit het verleden.

Tijdens de presentatie van de onderzoeksgids Grondwetscommissies op 15 november in Den Haag biedt het ING een eerste aanzet. Twee leden van de huidige staatscommissie zullen vanuit het actuele debat hun visie geven op staatscommissies en het denken over grondrechten, een centraal onderwerp in de opdracht van de huidige commissie. Historici laten overeenkomsten en verschillen zien tussen de debatten binnen de huidige en de vroegere commissies.

De onderzoeksgids, na de presentatie als webpublicatie op www.inghist.nl voor iedereen raadpleegbaar, nodigt ook uit om andere onderwerpen tegen het licht te houden. Van 17 opeenvolgende staatscommissies voor grondwetsherziening sinds 1883 is informatie over hun specifieke opdracht, al hun leden en hun archieven bijeengebracht. De gids bevat ruim 10.000 pagina’s notulen en verslagen! De stukken bieden een inkijk in de voorbereiding van grote staatsrechtelijke debatten over bijvoorbeeld kiesrecht en onderwijs zoals deze plaatsvonden in de achterkamers van de politiek. De lezer krijgt via de ogen van de commissieleden bovendien in meer algemene zin een tijdsbeeld. Onderwerpen als godsdienst, Nederlanderschap of Europese samenwerking, maar ook dienstplicht, prostitutie, de taak van de burgemeester of de troonopvolging van de Oranjefamilie passeren veelvuldig de revue.

(Bron: Inghist)

Geen opmerkingen: