Zoeken in deze blog

29 oktober 2010

25% bezuinigen op Regionale Historisch Centra? Ze zijn gek geworden bij de regering

Brief BRAIN n.a.v. aan staatssecretaris Zijlstra voorgenomen bezuinigingen bij RHC's: 
http://bit.ly/ccc71u (PDF, downloaden) 

Citaten
De Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN) heeft met gemengde
gevoelens kennis genomen van de voornemens van de regering op het gebied van
erfgoed en archieven.
................

de raadpleging van collecties van gemeente‐ waterschaps‐ en rijksarchieven staat mede ten dienste van de
transparantie en de controleerbaarheid van de overheid en is daarom kosteloos.
...............

We zijn daarom zeer bezorgd over een ander voornemen dat schuil gaat in de financiƫle
bijlage bij het regeerakkoord en dat geenszins strookt met het uitgangspunt dat erfgoed
ontzien moet worden: de decentralisatie van de Regionale Historische Centra (RHC’s)
naar de provincies met een korting op het budget van 25%.
.................

De RHC’s zijn gehuisvest door de rijksgebouwendienst.
Dat is een vorm van gedwongen winkelnering. De onderkomens van de RHC’s zijn vaak
dure, monumentale panden. Dat is niet de keuze van de centra zelf; het is de
rijksgebouwendienst die dat bepaalt. Terwijl het rijk met de ene hand een korting
oplegt van 25 % op de rijksbijdrage, blijft de huur die het rijk int onverminderd en
onevenredig hoog. Feitelijk komt het er op neer dat de RHC’s, gegeven deze situatie,
alleen kunnen bezuinigen op personeel.

Geen opmerkingen: