Zoeken in deze blog

27 juli 2011

Archief Parijs

Het archief van Parijs (Archives de Paris) is bezig een groot aantal archieven te digitaliseren. Vooral voor genealogische onderzoekers zijn deze bronnen (totaal 5 miljoen) interessant.
U kunt online de volgende bestanden raadplegen:
- ligne les fichiers alphabétiques de l'état civil reconstitué (XVIe siècle-1859),
-  les tables décennales et les registres d'actes de l'état civil (1860-1902)
-  ainsi que des plans parcellaires parisiens (XIXe siècle). 
Geen opmerkingen: