Zoeken in deze blog

27 juli 2011

Nederlandse militairen na 1940

Voor militaire gegevens na 1940 moet u zich schriftelijk wenden tot Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP) van het Ministerie van Defensie  (Zie adres onder). 

Binnen dit ministerie bevindt zich een Centraal Archief waar alle persoonskaarten liggen opgeslagen van gewezen militairen. Deze gegevens zijn alleen terug te zoeken op volledige naam, geboortedatum en -plaats en zo mogelijk registratienummer.

Wanneer de persoonskaart wordt achterhaald door de medewerkers van dit archief , geeft deze de laatste woon- of verblijfplaats voor dienstverlating aan, daarna worden mutaties niet door defensie bijgewerkt.

Mocht de door u gewenste informatie worden gevonden dan zal deze, in het kader van de wet Persoonsgegevensregistratie, niet worden bekend gemaakt. Wel kan aan betrokkene worden medegedeeld dat u graag contact met hem wenst en kan uw adres worden medegedeeld.


Meer info:
Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel 

Postadres
Ministerie van Defensie
T.a.v IVENT / DCDI / SSA
Postbus 7000
6460 NC Kerkrade

Geen opmerkingen: