Zoeken in deze blog

23 augustus 2011

Bronnen Suriname

Enkele bronnen Suriname willekeurig op een rijtje, misschien zit er wat voor u tussen:
 • Het Nationaal Archief in Nederland heeft vele inventarissen op zijn archiefcollectie online gezet op de site GaHetNa. Ik heb gezocht welke archieven m.b.t. Suriname daarbij zitten (uitgaande van de titel). Uiteraard zitten er ook in andere archieven (losse) stukken m.b.t. Suriname zitten. NB: de voor genealogen zeer interessante archieven heb ik even groen gemaakt.
 • 1.05.03   Sociëteit van Suriname, 1682-1795   
 • 1.05.10.01 Gouvernementssecretarie der Kolonie Suriname, (1684) 1722-1828
 • 1.05.10.02 Inventaris van het archief van het Hof van Politie en Criminele Justitie en voorgangers, in Suriname, 1669-1828   
 • 1.05.10.03   Kleine of Conferentieraad in Suriname, 1778-1810   
 • 1.05.10.04   "Raad van Justitie in Suriname [1669-1680], 1671; Hof van Civiele Justitie in Suriname [1689-1828], 1718-1828 (1835)"
 • 1.05.10.05   College van Commissarissen voor Kleine Zaken in Suriname, 1740-1828   
 • 1.05.10.06   College van Opzichters der Gemene Weide in Suriname, 1773-1815 
 • 1.05.10.07   Administratie van Financiën in Suriname, 1751-1828 
 • 1.05.10.08   Het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874   
 • 1.05.10.09   Archiefstukken van diverse administraties in Suriname, 1780-1828   
 • 1.05.10.10   Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname, 1775-1828   
 • 1.05.11.01   Gouverneur van Suriname, 1845-1869   
 • 1.05.11.02   Koloniale Raad van Suriname, 1832-1862   
 • 1.05.11.03   "Hof van Civiele en Criminele Justitie in Suriname [1828-1832]; Gerechtshof in Suriname [1833-1849], 1828-1849"   
 • 1.05.11.04   "Rechtbank van Kleine Zaken in Suriname [1828-1832]; Commissie tot de Kleine Zaken in Suriname [1833-1863]
 • 1.05.11.05   Militair Gerechtshof in Suriname, 1839   
 • 1.05.11.06   Commissariaat voor de Inlandse Bevolking van Suriname, (1813) 1828-1845 (1855)  
 • 1.05.11.07   Controleur-Generaal van Financiën en andere comptabele ambtenaren in Suriname, (1780) 1828-1903 (1911)   
 • 1.05.11.08   Commissariaat voor de Militaire Zaken in Suriname, 1822-1862   
 • 1.05.11.09   Gemeentebestuur van Suriname, (1827) 1828-1832   
 • 1.05.11.10   "Drostambt van Nickerie; Commissie tot Taxatie van Huurwaarde van Huizen in Paramaribo, 1820-1846"   
 • 1.05.11.11   Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname, 1810-1845   
 • 1.05.11.12   Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer in Suriname, (1700) 1788-1828    
 • 1.05.11.13   Gemeentebestuur van Suriname: Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer en haar Opvolgers, (1778) 1828-1876 (1879)    
 • 1.05.11.14   Notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836)   
 • 1.05.11.15   Notariële archieven van Suriname, (1820) 1828-1845 (1860)   
 • 1.05.11.16   Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838   
 • 1.05.11.17   Particuliere West-Indische Bank in Suriname, 1829-1870   149    
 • 1.05.11.18   Nederlandse Portugees-Israëlitische Gemeente in Suriname, 1678-1909   
 • 1.05.11.19   Suriname: Allerlei, 1837-1855   
 • 1.10.07   W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804   
 • 2.07.01.06 Departementale archieven betreffende de Erediensten, 1805-1870: Archief van de Maatschappij ter Bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de Slaven en Kleurlingen in de Kolonie Suriname
 • 2.10.16 Ronde Tafel Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen: Serie H, 1951-1956
 • 2.10.18 Gouverneur van Suriname: Geheim Archief, 1887-1951
 • 2.10.19.01 Registratie van de Bevolking ten behoeve van de Samenstelling van een Bevolkingsregister voor de Kolonie Suriname (Eerste Algemene Volkstelling Suriname), (1838) 1921 (1924)
 • 2.10.19.02 Algemene Leider van de Tweede Algemene Volkstelling van Suriname 1950, 1950 (1956)
 • 2.10.26 Gouverneur van Suriname, 1952-1975
 • 2.10.27.01 Ministerie van Koloniën: Beheer Surinaams Welvaartsfonds, 1947-1960
 • 2.10.27.02 Ministerie van Koloniën: Stichting Administratie Indische Pensioenen Suriname, 1952-1975
 • 2.10.27.04 Rijksvoorlichtingsambtenaar in Suriname, 1954-1975
 • 2.10.28 Archivalia Vice-Minister President J.R.H. van Schaik betreffende de Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen [RTC West], Serie F, 1947-1949
 • 2.10.32 Staatscommissie voor Slavenemancipatie, 1853-1856
 • 2.10.35.01 Directie Suriname en de Nederlandse Antillen, 1946-1959
 • 2.10.35.03 Commissie Grensafbakening Suriname, Archief Kayser, 1931-1939
 • 2.10.35.06 "Ministerie van Koloniën; Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen: Afdeling Militaire Personeelszaken, (1914) 1927-1952"
 • 2.10.36.24 Ministerie van Koloniën, 1900-1963: Gouvernementsjournalen van Curaçao en Suriname, 1901-1951
 • 2.10.44 Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968
 • 2.12.33 MAR, (Militaire) Instanties en Onderdelen in de Gebiedsdelen Curaçao en Suriname, 1934-1947
 • 2.19.034 Prins Bernhard Fonds, Prins Bernhard Spitfire Fonds, Prins Bernhard Fonds in Nederland, Prins Bernhardfonds Suriname, 1940-1979 (1990)
 • 2.20.37.05 Plantage La Prosperité (District Boven-Para, Suriname), 1823-1924
 • 1.05.02 Raad der Koloniën, 1791-1795
 • 1.05.03 Sociëteit van Suriname, 1682-1795
 •  Javaanse database. In deze database vindt u Javaanse persoons- en gezinsgegevens van immigranten die in de periode 1890-1930 als contractarbeider vanuit het huidige Indonesië (toen Nederlands-Indië) naar Suriname zijn vertrokken. Ga naar: Javaanse database

 • Hindostaanse database. In deze database vindt u persoons- en gezinsgegevens van Hindostaanse immigranten en hun nakomelingen, die in de periode 1873-1916 als contractarbeider vanuit het huidige India (toen deel van Brits-Indië) naar Suriname zijn vertrokken Ga naar:  Hindostaanse database
 • Vrij in Suriname De website ‘Vrij in Suriname’ bevat persoons- en familiegegevens van vrijgelaten Surinaamse slaven en vrije zwarten in Suriname. Op de site twee databases
       * De database Surinaamse manumissies 1832-1863
       * De database Surinaamse emancipatie 1863
 • Lijst met 2.471 Surinamers m.b.t. onbeheerde boedels en wezen in de periode 1828 - 1876.Bekijk: lijst namen (pdf, 35 pag)  

 • Surinaamsche almanak 1825, 1831, 1833-1835, 1842, 1891 1895,1900,1904,1906,1907,1910 en 1913 op DBNL .Zie ook de website Surinaamse Almanakken     Bijvoorbeeld met:
    - Naamlijst der leden van het departement Paramaribo, der maatschappij: Tot nut van 't algemeen.
    - Hooge regering, kollegiën en ambtenaren, in de kolonie Suriname. Naamlijst van Ambtenaren,
      Autoriteiten en Collegiën.
   - Verschil van lengte en breedte van Braanspunt met Amsterdam (Westertoren).
   - Gouverneurs van Suriname, gerangschikt naar de jaren van opvolging.
   - Ministers van Koloniën sedert 1848.
   - Gouverneurs van Curaçao, sedert den tijd waarop Curaçao en de overige W.I. eilanden administratief
     gescheiden zijn van de kolonie Suriname.

Instituut ter Bevordering vd Surinamistiek:
Suralco Magazine:Overzicht krantencollectie Nationaal Archief van Suriname (kranten staan dus niet online):
1   Surinaamsche Courant ( hierin ook mee ingebonden diverse krantenpublicaties)   1808 - 1879
2   Algemeen Nieuws en Letterkundig blad vanaf 1844 Algemeen Nieuws- en Advertentieblad   1842-1853
3   De Banier van Waarheid en Recht. Surinaamsch Nieuws- en Advertentieblad   1929-1936
4   Bulletin Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo   1959-1970
5   De Curacaosche Courant   1834-1846
6   De Nieuwe Tijd. Algemeen Dagblad voor Suriname.   1956-1960
7   De Nieuwe Stem.Surinaamsch Nieuws- en Advertentieblad   1929
8   De Surinaamse Bode. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad   1901-1917
9   De Surinamer   1894-1955
10   De Tijd. Surinaams Ochtendblad. (vanaf 1955 Onafhankelijk dagblad)   1952-1957
11   De Volksstem. Algemeen Weekblad   1950-1953
12   De Vrije Stem   1960-1982
13   De Ware Tijd   1957-2005
14   De Weegschaal. Algemeen Onafhankelijk Dagblad   1953-1954
15   De West   1909-2005
16   De West Indier. Dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guiana   1868-1898
17   Echo. Surinaams Weekblad   1952
18   Goede Tijding. Nieuws- en Advertentieblad der kolonie Suriname   1892-1897
19   25 juni. Het Buiten Parlementaire Oppositie Weekblad   1958-1960
20   Het Koloniaal Weekblad. Orgaan der Vereeniging Oost en West   1919-1923
21   Het Nieuws. Algemeen Dagblad   1943-1960
22   La Gazette de Hollande   1911-1915
23   Makka. De Echo. Manifest van Waarheid en Recht.De Stem der gedemobiliseerden (Oroe skotritjie korantie)   1950
24   Nieuw Suriname. Surinaams Nieuws- en Advertentieblad   1954-1967
25   Omhoog. Weekblad voor het Vicariaat van Suriname. (vanaf 1958 Weekblad   1957-1971
26   Onze Tijd. Onafhankelijk Surinaams Weekblad   1959-1971
27   Onze West. (Nieuwe uitgave van "Goede Tijding") Nieuwsblad uit en voor Suriname   1898-1911
28   Op den Uitkijk. Weekblad voor Suriname   1915-1916
29   Philips Koerier   1948-1970
30   Recht door Zee. Onafhankelijk Nieuws- en Advertentieblad   1954-1955
31   Reveille.Ochtendblad voor Suriname   1950
32   S.O.K. Algemeen Sport en Ontspanningskroniek   1951
33   Suriname. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad (vanaf 1939 Suriname.    1872-1970
34   The Weekly Echo. Newspaper for the English speaking community in Dutch Guiana   1918
35   Varia. Weekblad   1953
36   Voor Elkaar. Een orgaan van de Regerings Voorlichtings Dienst Suriname   1958-1962
37   Waakt! "Oen Wiekie!" Weekmanifest   1950
38   The Paramaribo Times   1913-1924
39   Dikash. Orgaan van de Liga Hindustani   1940
40   Dagblad Suriname   2004-2005
41   Times of Suriname   2004-2005
(bron: archiefoverzicht Landsarchief Suriname)

32 kranten uit Suriname voor digitalisering geselecteerd  door de Koninklijke Bibliotheek in Nederland voor de periode 1792-1995. Deze kranten komen dus wel online op Kranten.KB.
Het betreft de volgende Surinaamse kranten:
 1. De Banier van Waarheid en Recht     1929-1936     
 2. Bataafsche Surinaamsche Courant    1804-1806    
 3. Binnenlandsche Surinaamsche Courant    1804-1809    
 4. Gazette de Surinam    1792    
 5. Geprivilegeerde Surinaamsche Courant    1811-1829    
 6. De Kolonist. Dagblad toegewijd aan de belangen van Suriname    1842-1872    
 7. Nieuw Suriname    1954-1967    
 8. Nieuwe Surinaamsche Courant I    1835-1843    
 9.  Nieuwe Surinaamsche Courant (II)    1892-1912    
 10. [Nieuwe] Surinaamsche Courant en Letterkundig dagblad VIII    [1834;] 1835-1841    
 11. Het Nieuws    1943-1957    opgericht door A.J. Morpurgo (voorheen redacteur van De Surinamer)
 12. Saturdagsche Courant van Nieuws, Smaak en Vernuft    1794    
 13. Surinaamsche Courant = The Surinam Gazette (Nederlands/Engelstalig)    1805-1814 
 14. De Surinaamsche Courant I    1790-1795    
 15. De Surinaamsche Courant II    1804-1817    
 16. Surinaamsche Courant III    1814-1842    
 17. Surinaamsche Courant IV    1817-1843    
 18. Surinaamsche Courant V    1828-1847    
 19. Surinaamsche Courant VI    1829-1843    
 20. Surinaamsche Courant IX    1885-1888    
 21. Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstijdingen    1797-1805    
 22. Surinaamsche Courant [en] Gouvernements Advertentieblad VII    1848-1885    
 23. De Surinamer    1894-1955    
 24. De Surinaamsche Nieuwsvertelder    1785-1793    
 25. Suriname. Koloniaal nieuws- en advertentieblad en voorganger Koloniaal Nieuwsblad (1848-1870)    1871-1943    
 26. Teutsches Wochenblatt für Surinam    1792-1793    
 27. Vrije Stem    1969-1982    
 28. Ware Tijd    1957-1995    
 29. De West-Indiër en voorganger Surinaamsch Weekblad (1845-1862)    1863-1898    
 30. Weeklyksche Surinaamsche Courant    1793-1797    
 31. Weeklyksche Woensdaagsche Surinaams(ch)e Courant    1774-1790    
 32. De West    1909-1960

  

Geen opmerkingen: