Zoeken in deze blog

1 augustus 2011

Persoonsonderzoek in Parijse archieven

Hallo Eric,
Hierbij doe ik je toekomen alle adressen van de stadhuizen  in de diverse arrondissementen van Parijs. http://www.paris.fr/politiques/paris-politiques/p9641Verder het het adres van de
Prefecture de Police
Service des archives et du musée
4 rue de la Montagne Sainte Geneviѐve
75005 Paris
Dit voor persoonsonderzoek in Parijse archieven.
Dit zijn dus dossiers van de vreemdelingenpolitie.
In de jaren twintig en dertig haalde een Nederlander zijn paspoort op in Nederland en reisde daarmee naar Parijs. was langdurig verblijf voor werk. Duurde dit langer dan 6 maanden dan moest men zich regelmatig even melden voor informaties over verblijf en inkomsten. Echter wanneer een dossier standaard informatie bevatte dan worden deze dossiers op termijn vernietigd. Is men als onderzoeker op de hoogte van adressen in Parijs dan kan bij de diverse stadhuizen daarover informatie worden opgevraagd. Over een legesvergoeding is mij niets bekend. Maar de diverse sites geven ook een emailadres. Als zekerheid zou dan het bewijs van overlijden van de desbetreffende persoon gescand kunnen worden. groet van Peter van Damdd 1 juli 2009

Geen opmerkingen: