Zoeken in deze blog

18 oktober 2011

Resterende registers Handelingen, Kamerstukken en Aanhangsels van de Staten-Generaal online
Goed nieuws voor de mensen die onderzoekers staat er in de laatste nieuwsbrief van Staten-Generaal Digitaal uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek:

De Handelingen, Kamerstukken en Aanhangsels van de Staten-Generaal zijn over een groot aantal jaargangen voorzien van registers op zaken en persoonsnamen. Dit zijn lijsten met namen (persoonsregisters) en zaken (zaakregisters) met daarachter verwijzingen waar deze personen en zaken in Handelingen, Kamerstukken en Aanhangsels voorkomen. De registers zijn nu niet alleen meer op papier te raadplegen, maar ook via de website. Dit betekent dat niet alleen de registers zelf geraadpleegd kunnen worden, ook hun zoekfunctionaliteit kan vanaf heden op de site Staten-Generaal Digitaal gebruikt worden. Eind 2010 waren de jaren 1920 tot en met 1995 al toegevoegd aan de site. Vanaf nu zijn ook de resterende registers raadpleegbaar.Met het keuzemenu kunt u onderwerpen uit Persoonsregisters en Zaakregisters zoeken. Nadat u een onderwerp heeft gekozen, kunt u via de hyperlinks in de tekst doorklikken naar de Kamerverslagen waarnaar het registeronderwerp verwijst.
Ga naar zoeken in de registers.


Bij de Handelingen der Staten-Generaal van de Tweede Kamer vanaf het zittingsjaar 1863-1864 is kaartmateriaal toegevoegd. De kaarten dienen als visueel beleidsmateriaal bij memories van toelichting, voorlopige verslagen, memories van antwoord, eindverslagen, nota’s naar aanleiding van een eindverslag, amendementen en subamendementen.Het kaartenmateriaal kan gebruikt worden als extra zoekingang. De aanwezigheid van een kaart van een bepaald gebied geeft aan dat dit gebied een bepaalde betekenis heeft gehad bij de besluitvorming aangezien detailinformatie daarvan belangrijk was. Deze informatie is met de nieuwe functionaliteit niet alleen beschikbaar bij het betreffende stuk, maar ook globaal doorzoekbaar.
Ga naar zoeken in de kaarten.(bron: nieuwsbrief Staten-Genercaal Digitaal)

Geen opmerkingen: