Zoeken in deze blog

22 november 2011

Wetsvoorstel wijziging Archiefwet online

Wetsvoorstel wijziging Archiefwet online op Overheid.nl
 Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten; Voorstel van wet;
Aanvullende informatie: dossier Kamerstukken.