Zoeken in deze blog

24 januari 2012

Gelders Archief verwerft een van de oudste Nederlandse dagboeken

Het Gelders Archief heeft medio 2011 een van de oudste Nederlandse dagboeken aangekocht. Het betreft een minuscuul ogend dagboekje van schoolmeester David Beck (1594-1634) over de jaren 1626 tot 1628, waarin zijn dagelijkse belevenissen zijn vastgelegd. De schrijver heeft zijn kleine lotgevallen in een miniatuurhandschrift aangetekend. Kenners noemen de aankoop heel bijzonder, omdat in dit dagboek veel nieuwe gegevens over het leven in de Gouden Eeuw naar voren komen.

Schoolmeester David Beck woonde van 1625 tot zijn dood in 1634 in Arnhem. De onderwijzer, die les gaf in Frans en schrijfkunst, verhaalt in zijn dagboekje onder meer over kruiend ijs op de Rijn, de kerkdiensten, zijn bezoek aan de kapper, kleermaakster en anderen, degenen die hem bezochten, waarover zij praatten en wat hij at en dronk. Beck maakte nauwgezet aantekeningen over zijn inkomsten en uitgaven. Hieruit blijkt welke leerlingen hoeveel lesgeld aan hem betaalden, wat het dagboek ook interessant maakt voor genealogen.

David Beck is bij historici onder andere bekend van enkele gedichten, waaronder een ode aan stadhouder prins Maurits. In 1993 is door Sven Veldhuijzen een dagboek van David Beck uitgegeven bij Uitgeverij Verloren (Spiegel van mijn leven), dat gaat over Becks leven in Den Haag in 1624. Wetenschappers hebben deze uitgave onder andere gebruikt in studies over opvoeding, onderwijs en sociale gebruiken in de 17e eeuw.

Een fragment uit het onlangs verworven dagboek:
“Meert den 17. heerlijk weder doch vroeg en laet koel. las voor en naer Catzen Huijswijf ten eijden uijt. Havius was des avonts op school ende las in mijn gedichten totten doncker, was niet uijt”[1]

Het aangekochte dagboek wordt bewerkt door Jeroen Blaak en binnenkort uitgegeven door Uitgeverij Verloren in de serie Egodocumenten.

De aankoop van het egodocument werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Sint Nicola├» Broederschap, Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, Stichting De Roos-Gesink, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Rotaryclub Arnhem-IJssel en Rotaryclub Rheden-Rozendaal.

 [1] In dit fragment wordt verwezen naar een boek van de dichter en schrijver Jacob Cats (1577-1660).
(bron: persbericht Gelders Archief)