Zoeken in deze blog

19 januari 2012

Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam wil in 2013 nog beter toegankelijk zijn voor het publiek.

Naast de monumentale hoofdingang komen er nog twee toegangen: bij de Stadsboekwinkel en Café De Bazel. Daarmee wordt de oorspronkelijke indeling ten tijde van de oplevering van het gebouw in 1926 recht gedaan.

Deze ingrijpende hersteloperatie zal worden uitgevoerd in het najaar van 2012 en in januari 2013 zijn voltooid.

De provincie Noord-Holland heeft een subsidie (investeringsbijdrage) verleend van € 136.000,- op een totaalbedrag van ruim een miljoen euro. Deze gelden worden toegekend vanuit een speciale ondersteuningsregeling voor musea, monumenten en archieven, waarmee de publiekstoegankelijkheid van cultureel erfgoedinstellingen wordt gestimuleerd.

Sinds 2007 is het Stadsarchief Amsterdam gevestigd in het rijksmonument De Bazel, het voormalige hoofdkantoor van De Nederlandsche Handelmaatschappij, Vijzelstraat 32. Door de ‘transformatie’ van bankgebouw naar publieksgebouw is de monumentale hoofdentree dé publieke entree van het gebouw. Een indertijd logische keuze zowel vanuit de logistiek van het bedrijf (één duidelijke, beveiligde entree) als vanuit het monument (functioneel maken en houden van de monumentale hoofdentree).

Bezoekers blijken echter moeite te hebben de hoofdentree te herkennen als ingang. Door het gebouw twee aanvullende entrees in de voormalige winkelpuien te geven, zal de toegankelijkheid verbeteren en hoopt het Stadsarchief zo nog meer bezoekers te verwelkomen. Zo worden stadsboekwinkel en Café De Bazel direct verbonden met de straat. De monumentale winkelpuien worden gerestaureerd naar de oorspronkelijke staat van circa 1926. Dat betekent onder meer dat de gevelindeling wordt hersteld en dat het brons van de kozijnen weer zichtbaar zal worden,

In één van de winkelpuien wordt een gebruiksvriendelijke voorziening voor minder validen gerealiseerd. De traplift in de hoofdentree kan dan komen te vervallen, waardoor de monumentale entree aan kwaliteit wint.
(bron: Stadsarchief Asd)