Zoeken in deze blog

1 januari 2012

Nieuwe bronnen Stadsarchief Antwerpen online per 1 januari 2012


Een beknopt overzicht van de archieven die je vanaf 1 januari 2012 kan raadplegen via de website van het Felixarchief (Stadsarchief Antwerpen):
- de processen-verbaal politie Antwerpen van 1936
- de aangifteformulieren van overlijdens en geboorten, de minuten van de geboorteakten en overlijdensakten van 1912
- de registers van nationaliteitskeuze en aanvaarding van inburgering van 1912
- een aantal documenten van gemeenteraad en college van 1936 en 1937 (notulenregistersontwerpbesluitenminuten), recentere documenten van een aantal schepenen
- naamsdossiers van taxichauffeurs van 1936
- personeelsdossiers van het Gemeentelijk Havenbedrijf en het Stedelijk Onderwijs,


De verzameling 19e- en 20e-eeuwse stadsplattegronden van Antwerpen is volledig beschreven in het archievenoverzicht op de website. De plattegronden staan in chronologische volgorde gepresenteerd. Deze veel geraadpleegde verzameling (vroeger bekend als ICO#42) is, op enkele uitzonderingen na, ook integraal digitaal beschikbaar.


De verzameling bevat iconische plattegronden zoals die van Losson (1846), Tessaro(1869) en Scheepers (1886) die vaak ook werden gebruikt als ondergrond om meer thematische onderwerpen op een kaart te duiden.
Voorbeelden van grafisch erg fraaie 20e-eeuwse plattegronden zijn de reeks kaarten van Hypsos (1913), van het Bestuur der wegenis (1933) en de plattegrond van deDienst voor propaganda en toerisme (na 1938).


(Bron: Nieuwsbrief Felixarchief, jan 2012)