Doorgaan naar hoofdcontent

Vlaanderen op weg naar digitale Alzheimer?

Meer dan vijftig instellingen en organisaties trekken aan de alarmbel: Vlaanderen begint een serieuze achterstand op te lopen waar het gaat om het beschermen van haar digitaal geheugen. Verenigd in het Platform Digitale Duurzaamheid zetten zij zich vanaf nu samen in voor het duurzaam bewaren en toegankelijk houden van digitale informatie en digitaal erfgoed. Tijdens het Cultuurforum 2012, op 1 juni in Turnhout, zal het Platform zich officieel presenteren aan de brede cultuursector.

Het platform kiest het begin van de Digitale Week om zich al een eerste keer voor te stellen aan het publiek. Tussen 21 en 27 april organiseren tientallen organisaties in heel Vlaanderen laagdrempelige activiteiten rond het kwaliteitsvol gebruik van internet en de computer, met als doel de ‘digitale kloof’ te verkleinen. De Digitale Week valt dit jaar samen met Erfgoeddag, op zondag 22 april. Erfgoeddag is een jaarlijkse sensibiliseringsactie rond cultureel erfgoed voor publiek, sector, pers en beleid. Een geschikt moment dus om aandacht te vragen voor digitale duurzaamheid.

Wat is het probleem?
Anno 2012 is digitale informatie de norm. Het merendeel van het erfgoedmateriaal dat vandaag wordt gecreëerd is van oorsprong digitaal. Denk aan elektronische documenten, of foto’s en video’s die met een digitale camera zijn gemaakt. Daarnaast digitaliseren archieven, musea en bibliotheken steeds meer van ons analoge erfgoed om het via elektronische weg toegankelijk te maken.

Om digitale teksten, afbeeldingen, audio en video te consulteren heb je software en apparatuur nodig. Zelfs de kleinste technologische verandering daaraan kan een bedreiging vormen voor de bruikbaarheid van digitaal materiaal. Iedereen krijgt hiermee te maken. Vele mensen bezitten diskettes die niet meer in hun computer passen, zelfgebrande cd’s die onleesbaar zijn geworden, minidiscs met muziek die ze niet langer kunnen beluisteren en tekstverwerkingsbestanden die niet meer goed worden weergegeven.

Instellingen die cultureel erfgoed bewaren worden ook met dit soort problemen geconfronteerd – maar dan op een veel grotere schaal! De problemen doen zich overigens zich niet alleen voor bij digitaal erfgoed. Ook digitale wetenschappelijke data, bestuurlijke informatie en medische dossiers vragen – met het oog op de toekomst – immers een verzekerd beheer en bewaring op lange(re) termijn.
Om te voorkomen dat er morgen gaten in ons digitaal geheugen ontstaan, moeten we vandaag volop onze aandacht richten op de vraagstukken die duurzame bewaring met zich meebrengen. De nood is acuut. Organisaties en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van informatie en cultureel erfgoed worstelen met een gebrek aan kennis en middelen. Naar mate de tijd verstrijkt is er meer en meer materiaal dat niet of nauwelijks meer geraadpleegd kan worden. Ondertussen is het moeilijk aandacht van beleidsmakers te vinden voor deze problematiek.

Hoe dat probleem oplossen?
Buitenlandse voorbeelden leren dat een brede samenwerking noodzakelijk is om structurele oplossingen te vinden voor digitale langetermijnbewaring. De oprichting van het Platform Digitale Duurzaamheid is daarom voor Vlaanderen een belangrijke stap naar:
  • het versterken van het bewustzijn rond de problematiek van digitale duurzaamheid;
  • het verduidelijken van de rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot digitale duurzaamheid;
  • het aan de orde stellen van de dringende nood aan infrastructuur, diensten, instrumenten en financiële middelen voor het duurzaam digitaal bewaren, beheren en ontsluiten van digitaal cultureel erfgoed;
  • goede afspraken binnen de cultureel-erfgoedsector over de selectie voor de digitale langetermijnbewaring en de digitalisering van erfgoed.
  • de opbouw en verspreiding van kennis en expertise rond digitale duurzaamheid.
Rond deze doelstellingen ontwikkelt het Platform Digitale Duurzaamheid acties die begin juni zullen worden voorgesteld op het Cultuurforum 2012 in Turnhout.

Oproep! Zoals gezegd heeft elke instelling en erfgoedspeler baat bij dit initiatief. Instellingen en organisaties die de missie en doelstellingen van het platform willen onderschrijven, kunnen zich aansluiten bij dit platform. Meer informatie hierover vinden kandidaat-leden op http://www.faronet.be/dossier/platform-digitale-duurzaamheid


(bron: persbericht FARO)

Populaire posts van deze blog

SERP Research Tool

SERP Research tool, the powerful link prospecting tool of the Link Research Tool

Archiefzoeker: duizenden bronnen en tips nu op deze blog

New.Op 10 januari 2019 kreeg ik van de Koninklijke Bibliotheek  het goede bericht dat deze blog digitaal zal worden gearchiveerd. Lees webarchief KB.Op 7 december 2018 is de Archiefzoeker database definitief offline gegaan. 

Via deze blog (bovenin zit een zoekbalk) zal ik ook regelmatig nieuwe bronnen en tools beschrijven. Veel geraadpleegde tips:
Overzicht alle krantenarchieven NederlandBijzondere Rechtspleging en door POD/PRA opgepakte personen.... (lijst namen, zeer populair)Bronnen, tips, tools én zoekmachines voor het zoeken naar personen (ook genealogie)Maak je eigen stamboom in 9 stappen. Basis voor het schrijven van een familiegeschiedenisBierbrouwer Heineken. Stap voor stap archiefonderzoek waarbij archiefvormers centraal staanWas mijn familie goed/fout in de Tweede Wereldoorlog?Beste bronnen onderzoek (historische) schepen, scheepvaart, bemanningen, eigenaren en redersBronnen DTB Duitsland + tips voor zoeken naar Duitse root
Eric Hennekam
14  januari 2019
Overzicht van alle Nederlandse krantenarchieven op het Internet

[update 7 januari 2019 ]
Archief Eemland: plaatselijke kranten uit Amersfoort en omgeving, Zoals Amerfoortsch Dagblad, De Eemlander en de Leusder Krant.Archieven.nl: portaal site van verschillende archiefbeherende instellingen. Kies optie kranten. oa. krantencollectie Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Regionaal Archief Dordrecht, gemeentearchieven Kampen, Roermond, Vlissingen en Zaanstad, RHC Eindhoven, EHC Sittard-Geleen en RA Rivierenland. Komen ook hieronder terug.Brabants Historisch Informatie Centrum:  Graafsche Courant, De Echo en Boxmeers Weekblad, Udense Courant.Dag-, Nieuws- en Weekblad in Overijssel: Veel titels. Oa. Tubantia, Deventer Dagblad, Coevorder Courant, Hengelosche Dagblad, Trouw etc.Delpher : het grootste krantenarchief van Nederland op de site van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met vier Universiteitsbibliotheken. Honderden titels. Overzicht beschikbare titels (PDF). Niet alleen kranten uit Nederland, maar ook de Nederlandse  Antillen,  Suriname…