Zoeken in deze blog

11 maart 2013

Archieven Noordoostpolder naar Nieuw Land Erfgoedcentrum


Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad heeft met de gemeente Noordoostpolder op 6 maart jl. een overeenkomst gesloten voor het bewaren en beheren van de meer dan twintig jaar oude archieven van de gemeente. Met deze belangrijke stap verdwijnt de laatste witte vlek in het archiefbeheer in Flevoland.

Vooruitlopend op de samenwerking zijn in december 2012 al de fotocollectie van de gemeente, de fotocollectie van fotograaf Hans Veenhuis en het archief van oud-boekhandelaar Marsman uit Emmeloord overgedragen. In 2013 zullen de krantenverzameling en het archief van het openbaar lichaam De Noordoostelijke Polder (1942-1962) naar Nieuw Land verhuizen en daarna zal steeds in blokken van tien jaren het gemeentelijke archief volgen.

Naast het bewaren en beheren van deze archieven door Nieuw Land geeft de overdracht ook de mogelijkheid voor scholieren, studenten en onderzoekers om informatie te vinden. Zij kunnen nu in Nieuw Land terecht voor het raadplegen van alle archieven, bibliotheken en fotocollecties van het Zuiderzeeproject, het ontstaan van de Flevoland en de opbouw van de samenlevingen in de Noordoostpolder en in Flevoland..

Nieuw Land Erfgoedcentrum is museum, archief en studiecentrum van Flevoland. Nieuw Land is het rijksarchief in Flevoland, gemeentearchief van Urk, Noordoostpolder, Dronten, Lelystad en Zeewolde, en waterschapsarchief van het Waterschap Zuiderzeeland. Naast het beheer van archieven, put Nieuw Land ook informatie uit de archieven om exposities, websites, boeken en educatieve producten te maken en zo het publiek met andere ogen naar Flevoland te laten kijken.
(bron: persbericht NLE)