Zoeken in deze blog

20 oktober 2016

Project registratiekaarten WOII onderduikers Friesland

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers een veilig heenkomen ergens in Friesland. Van een kleine 4000 van hen zijn registratiekaarten bewaard gebleven. Die vormen een bron van informatie over waar de onderduikers in Fryslân hebben geleefd, waar zij vandaan kwamen en wie hun helpers waren.
 
Om al die onderduikgegevens doorzoekbaar te maken, wordt aan het publiek gevraagd om mee te helpen: overtypen dus! De data die Tresoar op deze manier verzamelt, wordt in 2017 aan de wereld beschikbaar gesteld via een themawebsite, via AlleFriezen.nl en wordt gebruikt in een documentairereeks. Tresoar werkt in dit project samen met het NIOD, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Fries Verzetsmuseum.
 
FryskeHannen
Met het laagdrempelige, tweetalige platform FryskeHannen (www.fryskehannen.frl) wil Tresoar grote gedigitaliseerde collecties verrijken met gegevens. Dat kunnen de eigen archieven zijn of materiaal uit Redbot (Deltaplan Digitalisering), maar ook andere organisaties kunnen via FryskeHannen hun collecties ter bewerking voorleggen aan hun achterban. Tresoar profileert zich hiermee niet alleen als kennisinstituut en als knooppunt voor diverse communities, maar ook als voorloper in de erfgoedsector en als ‘hoeder’ van de Friese taal en cultuur.
 
In november volgt een tweede project op FryskeHannen: dan vraagt Tresoar hulp bij het invoeren van adresgegevens bij de 26.000 dia’s van het Friese Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Om mee te helpen aan FryskeHannen is ervaring dus niet nodig, maar wel passie voor Friesland en het Friese verleden.
 
Alle informatie is te vinden op www.fryskehannen.frl. Vrijwilligers kunnen zich op die website registreren en meteen beginnen met invoeren.

(bron: Tresoar)