Zoeken in deze blog

23 november 2016

Vaktijdschriften Journalistiek onlineDe eindredacteur *) van Villamedia wees me op de mooie  journalisten vaktijdschriften database op hun site. Nu staan  ook de archieven van oa De Katholieke Pers en De Nederlandsche Journalist online:   www.villamedia.nl/de_journalist
In Gen Magazine heb ik vorig jaar in mijn column geschreven over het belang van vaktijdschriften voor onderzoekers, journalisten en genealogen. 
Het gaat globaal om de volgende tijdschriften (totaal  15.238 pagina’s. ):
 1. De Journalist: het orgaan van de Nederlandsche Journalistenkring (NJK), dat onder diverse titels van augustus 1896 tot en met januari 1941 verscheen.
 2. De Katholieke Pers: het orgaan van de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Journalisten Vereeniging (RKJV), dat eveneens onder diverse titels in de periode 1915-1940 verscheen.
 3. De twee tijdschriften die tijdens de Tweede Wereldoorlog verschenen: 
  De Nederlandsche Journalist, het orgaan van het Verbond van Nederlandsche Journalisten (VNJ), dat tijdens de oorlogsjaren van januari 1941 tot in augustus 1944 verscheen en 
  De Pers, het officiële orgaan van het Persgilde van de Nederlandsche Kultuurkamer, dat in de jaren 1942-1944 verscheen.
 4. In het vooroorlogse ‘Nederlandsch Indië’ werden twee tijdschriften voor in Indië werkzame Nederlandse journalisten uitgegeven: 
  Mededeelingen van den Ned.-Indische Journalistenkring (1924-1926) en 
  De Indische Journalist (1939)
 5. De naoorlogse tijdschriften die in de periode 1946-1949 verschenen: 
  De Journalist, NJK 
  De Katholieke Journalist, de Katholieken Nederlandschen Journalistenkring (KNJK) 
  De Christen Journalist, Protestants-Christelijke Journalisten Vereniging (PCJV)

Meer online (vak-)tijdschriften? Ga naar de Archiefzoeker en zoek met tijdschriften.

*) Dank aan Marjolein Slats, eindredacteur van Villamedia. Kennis delen doe je samen!