Zoeken in deze blog

31 mei 2018

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

Het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1969 tot heden is online te raadplegen:
Journal Belgian History [JBH].

Dit tijdschrift is een waardevolle hulpbron voor onderzoekers, omdat er allerlei verwijzingen naar primaire bronnen te vinden zijn. Per jaar verschenen vier nummers, de eerste drie nummers zijn zowel in het Nederlands als in het Frans, vierde nummer is inde Engelse taal.