Zoeken in deze blog

3 mei 2018

Ontrouw & Zuivering, dom, goed en fout tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Namendatabase Ontrouw & Zuivering (Zuiveringsbesluit 1945) met namen van ca. 4500 personen, voornamelijk politiemensen, die op grond van van het zuiveringsbesluit zijn vervolgd.  Bron is de Staatscourant. Lees toelichting.

Namenlijst Vreemde Krijgsdienst en verlies Nederlanderschap.  ca. 11500 namen van personen die het Nederlandschap herkregen (ca. 1953). Lees toelichting.

Ledenlijst Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) Amsterdam. Lees toelichting. Raadpleeg (na toestemming) eventueel ook: Registers van NSB-leden, 1931-1944.

Beschuldiging van Collaboratie. Namendatabank, vooral Friesland en Groningen.

In 2017 heb ik al een blog geschreven met de titel: Was mijn familie fout/goed in de Tweede Wereldoorlog?  Boordevol tips en bronnen. Bijna niets is zwart of wit kan ik na de vele eigen onderzoeken van afgelopen jaren schrijven.  

Meest triest vond ik mijn onderzoek voor een half Duitse/Nederlandse "verkeerde" familie uit M√ľnchen. Een familielid uit Amersfoort die in het kader van de Bijzonder Rechtspleging  na de Tweede Wereldoorlog alles kwijt raakte, omdat hij lid van de NSB was geworden [om zijn gezin te onderhouden]. Dat hij ook Joden had geholpen met onderduiken speelde weinig mee in de strafmaat. Bij andere onderzoeken was het weer geheel anders.
Daarom verdienen al deze personen op de namenlijsten eerst meer onderzoek en context.


Ter illustratie