Zoeken in deze blog

24 mei 2018

Oudste kadastrale kaart Gelderland digitaal beschikbaar en toepasbaar voor veel doeleinden
Op woensdagmiddag 30 mei a.s. presenteren het Gelders Archief en de Fryske Akademy de lancering van de digitale versie van de kadastrale basiskaart van Gelderland uit 1832, waar velen gebruik van kunnen maken. Dit project maakt onderdeel uit van HisGIS, een nationaal digitaal informatiesysteem dat historische informatie over mensen, bezit en erfgoed geografisch weergeeft.

Wie heeft er baat bij HisGIS? Ecologen, terreinbeheerders, beheerders van infrastructurele werken, landschapsspecialisten, historici, genealogen en vele anderen kunnen profiteren van de digitale Gelderse kadastrale basiskaart uit 1832. Zeker wanneer de data van deze kaart worden gelegd over andere kaarten, zoals hoogtebestanden, luchtfoto’s of oude topografische kaarten. Veranderingen in het landschap en bebouwde kommen worden zichtbaar of de historische kaarten kunnen dienen als referentie voor de herinrichting van landschappen of ecosystemen, wat goed van pas komt in een groene provincie als Gelderland. Op de kadastrale basiskaart uit 1832 staan onder meer van ieder perceel de naam, woonplaats en beroep van de eigenaar vermeld.

De lancering van de digitale historische basiskaart van Gelderland gebeurt op 30 mei tijdens een besloten symposium, waar belanghebbenden (ecologen, landschapskenners, landschapsinrichters, historici e.a.) aanwezig zullen zijn. Het symposium gaat over de betekenis en het nut van het digitaal bewerken van de oudste kadastrale kaarten van 1832.

HisGIS is een project van de Fryske Akademy. Voor HisGIS betekent het gereedkomen van het project Gelderland pannenbier, nu meer dan de helft van Nederland door HisGIS in kaart is gebracht. Het Gelders Archief financierde mede het HisGIS-project Gelderland.

Persbericht Gelders Archief 24 mei 2018