Doorgaan naar hoofdcontent

Openbaarheidsdag 2019 Nationaal Archief

Op 2 januari a.s. is de jaarlijkse Openbaarheidsdag [2019]  bij het Nationaal Archief. De lijst van documenten en dossiers die openbaar worden staat nu al online: Lijst openbaar geworden archieven dd 1 januari 2019 (PDF).

Dit jaar zitten er wel erg interessante documenten bij, die ons oa nieuw licht laten schijnen op gebeurtenissen uit het verleden. Bijvoorbeeld over de Joodse vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, het koninklijk huis, de moord op de IKON journalisten in El Salvador, Praagse Lente en Screbrenica etc. Dit zijn de suggesties die het Nationaal Archief ons nu al geeft.

Mijn suggesties voor onderzoekers en media [tussen blokhaakjes de inventarisnummers]:
 • Archief Ministeries voor Algemenere oorlogvoering van het koninkrijk en van algemeen zaken: kabinet van de minister-president oa buitenlandse inlichtingendienst 1948-1968 [6829-6838],  NAVO [6916, 6941]  Inkomen koninklijk huis [6962] 
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken: oa stukken betreffende benoeming, herbenoeming en zuivering, het rechtsherstel en het ontslag van burgemeester 1912-1979 en benoemingen en klachten over burgemeesters 1937-1949 [728-758, 893]; zuivering van ambtenaren [183-185] Ben erg benieuwd of hier ook de Velser affaire in terug komt.
 • Collectie 527 J.B. de Wilde.Zijn hele archief is het raadplegen meer dan waard, een kleine greep oa rapporten inzake extremisme in West-Java 1949 [2], dossier "Militaire organisatie Islam"Java , 1948-1949 [3], dossier "Sumatra"houdende rapporten over communistische infiltratie.....Maleisië en Nederlands-Indië 1849-1949 [7]; dossier "Militaire gegevens", houdende dagrapporten van de Sectie Inlichtingen van het KNIL en rapporten V van de Centrale Militaire Inlichtingendienst 1949 [15], correspondentie met het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie over Nederlandse waarschuwingen aan de Verenigde Staten voor een Japanse aanval op Pearl Harbour, 1967 [69] etc
 • Ministerie van Defensie  oa ongelukken met dodelijke afloop  1953-1964 [1890]
 • Ministerie van Defensie in Londen vanaf 21 augustus 1941. Ook dit archief zou in het geheel moeten worden doorgenomen. De keuze van de documenten is afhankelijk van het onderwerp en/of personen waarna je zoekt. Zeker de documenten van bureau inlichtingen 1941-1945 [2871-2877, 330-345] zijn de moeite waard m.i, evenals onderzoek betrouwbaarheid van Nederlanders [1416] en de geheime zwarte lijst van onbetrouwbare Nederlanders en firma's [1486 ec]; rekruteren van Nederlandse dienstplichtigen en het registeren van dienstweigeraars [4149-4198]. Blijkt uit deze stukken dat rechts Nederland (incl het deel wat een absolute monarchie wilde) bezorgd waren over de opkomst van links  Nederland? Misschien komen we meer te weten over de gebeurtenissen die Conny Braam zo treffend schetst in haar boek Het Schandaal.  Fictie die deels non-fictie is. Triest dat we nog twee jaar moeten wachten voor het hele WOII verhaal uit Londen openbaar wordt.
 • Collectie 148 Louis Heldring, oa redacteur bij de NRC, aan algemeen secretaris bij voorloper Instituut Clingendael: Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken 
 • Collectie 089 H. Baudet. correspondentie 1938-1998 [303-357]
 • Archief openbaar ministerie: register strafzaken 1940-143 [86]
 • Strafinstellingen te Rotterdam *) oa registers van gedetineerden 1888-1901 en 1920-1975 [460 ev]
 • Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage oa dossiers strafzaken en strafvonnisboeken 1943 [28-31, 109-134]
 • Strafinstellingen te 's Gravenhage oa registers gedetineerden 1942-1943 [529 -731] 
 • Arrondissmentsrechtbank te Dordrecht oa rolboeken 1942-1943 [5-8] en dossiers strafzaken 1943 [70-83]
 • Kantongerecht te Dordrecht *) oa vonnissen en processen-verbaal, 1943 [31] Zie ook dezelfde dossiers bij kantongerechten Rotterdam [4163 ev], Delft [ 43], Leiden [72 ev] Oud-Beijerland [22], Schiedam [300 ev], Brielle [224 ] en 59], Sommelsdijk [134, 316], Gouda [583 ev]  Alphen aan den Rijn [1, 62] en Gorinchem [11]
 • Bisdom Rotterdam oa stukken betreffende instellingen voor de zorg voor minderjarigen en ongehuwde moeders 1877-1987 [223-256]. Voor genealogen de doopregistraties
 • Registers burgerlijke stand van plaatsen provincie Zuid-Holland *)  huwelijken 1943 en overlijden 1968

*) het Nationaal Archief is ook het Rijksarchief in Zuid-Holland. Deze stukken worden ook bij de andere rijksarchieven in de provincies openbaar. Alle archiefinstellingen in Nederland maken elk jaar op 1 januari stukken openbaar. 


Zoals elk jaar weer mijn opmerking:  het is bizar dat het grootste deel van de overheids documenten uit deze lijst niet eerder openbaar zijn geworden. De Archiefwet moet echt aangepast worden, dit is niet meer van deze tijd.Populaire posts van deze blog

SERP Research Tool

SERP Research tool, the powerful link prospecting tool of the Link Research Tool

Archiefzoeker: duizenden bronnen en tips nu op deze blog

New.Op 10 januari 2019 kreeg ik van de Koninklijke Bibliotheek  het goede bericht dat deze blog digitaal zal worden gearchiveerd. Lees webarchief KB.Op 7 december 2018 is de Archiefzoeker database definitief offline gegaan. 

Via deze blog (bovenin zit een zoekbalk) zal ik ook regelmatig nieuwe bronnen en tools beschrijven. Veel geraadpleegde tips:
Overzicht alle krantenarchieven NederlandBijzondere Rechtspleging en door POD/PRA opgepakte personen.... (lijst namen, zeer populair)Bronnen, tips, tools én zoekmachines voor het zoeken naar personen (ook genealogie)Maak je eigen stamboom in 9 stappen. Basis voor het schrijven van een familiegeschiedenisBierbrouwer Heineken. Stap voor stap archiefonderzoek waarbij archiefvormers centraal staanWas mijn familie goed/fout in de Tweede Wereldoorlog?Beste bronnen onderzoek (historische) schepen, scheepvaart, bemanningen, eigenaren en redersBronnen DTB Duitsland + tips voor zoeken naar Duitse root
Eric Hennekam
14  januari 2019
Overzicht van alle Nederlandse krantenarchieven op het Internet

[update 7 januari 2019 ]
Archief Eemland: plaatselijke kranten uit Amersfoort en omgeving, Zoals Amerfoortsch Dagblad, De Eemlander en de Leusder Krant.Archieven.nl: portaal site van verschillende archiefbeherende instellingen. Kies optie kranten. oa. krantencollectie Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Regionaal Archief Dordrecht, gemeentearchieven Kampen, Roermond, Vlissingen en Zaanstad, RHC Eindhoven, EHC Sittard-Geleen en RA Rivierenland. Komen ook hieronder terug.Brabants Historisch Informatie Centrum:  Graafsche Courant, De Echo en Boxmeers Weekblad, Udense Courant.Dag-, Nieuws- en Weekblad in Overijssel: Veel titels. Oa. Tubantia, Deventer Dagblad, Coevorder Courant, Hengelosche Dagblad, Trouw etc.Delpher : het grootste krantenarchief van Nederland op de site van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met vier Universiteitsbibliotheken. Honderden titels. Overzicht beschikbare titels (PDF). Niet alleen kranten uit Nederland, maar ook de Nederlandse  Antillen,  Suriname…