Doorgaan naar hoofdcontent

Openbaarheidsdag 2019 Nationaal Archief

Op 2 januari a.s. is de jaarlijkse Openbaarheidsdag [2019]  bij het Nationaal Archief. De lijst van documenten en dossiers die openbaar worden staat nu al online: Lijst openbaar geworden archieven dd 1 januari 2019 (PDF).

Dit jaar zitten er wel erg interessante documenten bij, die ons oa nieuw licht laten schijnen op gebeurtenissen uit het verleden. Bijvoorbeeld over de Joodse vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, het koninklijk huis, de moord op de IKON journalisten in El Salvador, Praagse Lente en Screbrenica etc. Dit zijn de suggesties die het Nationaal Archief ons nu al geeft.

Mijn suggesties voor onderzoekers en media [tussen blokhaakjes de inventarisnummers]:
 • Archief Ministeries voor Algemenere oorlogvoering van het koninkrijk en van algemeen zaken: kabinet van de minister-president oa buitenlandse inlichtingendienst 1948-1968 [6829-6838],  NAVO [6916, 6941]  Inkomen koninklijk huis [6962] 
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken: oa stukken betreffende benoeming, herbenoeming en zuivering, het rechtsherstel en het ontslag van burgemeester 1912-1979 en benoemingen en klachten over burgemeesters 1937-1949 [728-758, 893]; zuivering van ambtenaren [183-185] Ben erg benieuwd of hier ook de Velser affaire in terug komt.
 • Collectie 527 J.B. de Wilde.Zijn hele archief is het raadplegen meer dan waard, een kleine greep oa rapporten inzake extremisme in West-Java 1949 [2], dossier "Militaire organisatie Islam"Java , 1948-1949 [3], dossier "Sumatra"houdende rapporten over communistische infiltratie.....Maleisië en Nederlands-Indië 1849-1949 [7]; dossier "Militaire gegevens", houdende dagrapporten van de Sectie Inlichtingen van het KNIL en rapporten V van de Centrale Militaire Inlichtingendienst 1949 [15], correspondentie met het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie over Nederlandse waarschuwingen aan de Verenigde Staten voor een Japanse aanval op Pearl Harbour, 1967 [69] etc
 • Ministerie van Defensie  oa ongelukken met dodelijke afloop  1953-1964 [1890]
 • Ministerie van Defensie in Londen vanaf 21 augustus 1941. Ook dit archief zou in het geheel moeten worden doorgenomen. De keuze van de documenten is afhankelijk van het onderwerp en/of personen waarna je zoekt. Zeker de documenten van bureau inlichtingen 1941-1945 [2871-2877, 330-345] zijn de moeite waard m.i, evenals onderzoek betrouwbaarheid van Nederlanders [1416] en de geheime zwarte lijst van onbetrouwbare Nederlanders en firma's [1486 ec]; rekruteren van Nederlandse dienstplichtigen en het registeren van dienstweigeraars [4149-4198]. Blijkt uit deze stukken dat rechts Nederland (incl het deel wat een absolute monarchie wilde) bezorgd waren over de opkomst van links  Nederland? Misschien komen we meer te weten over de gebeurtenissen die Conny Braam zo treffend schetst in haar boek Het Schandaal.  Fictie die deels non-fictie is. Triest dat we nog twee jaar moeten wachten voor het hele WOII verhaal uit Londen openbaar wordt.
 • Collectie 148 Louis Heldring, oa redacteur bij de NRC, aan algemeen secretaris bij voorloper Instituut Clingendael: Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken 
 • Collectie 089 H. Baudet. correspondentie 1938-1998 [303-357]
 • Archief openbaar ministerie: register strafzaken 1940-143 [86]
 • Strafinstellingen te Rotterdam *) oa registers van gedetineerden 1888-1901 en 1920-1975 [460 ev]
 • Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage oa dossiers strafzaken en strafvonnisboeken 1943 [28-31, 109-134]
 • Strafinstellingen te 's Gravenhage oa registers gedetineerden 1942-1943 [529 -731] 
 • Arrondissmentsrechtbank te Dordrecht oa rolboeken 1942-1943 [5-8] en dossiers strafzaken 1943 [70-83]
 • Kantongerecht te Dordrecht *) oa vonnissen en processen-verbaal, 1943 [31] Zie ook dezelfde dossiers bij kantongerechten Rotterdam [4163 ev], Delft [ 43], Leiden [72 ev] Oud-Beijerland [22], Schiedam [300 ev], Brielle [224 ] en 59], Sommelsdijk [134, 316], Gouda [583 ev]  Alphen aan den Rijn [1, 62] en Gorinchem [11]
 • Bisdom Rotterdam oa stukken betreffende instellingen voor de zorg voor minderjarigen en ongehuwde moeders 1877-1987 [223-256]. Voor genealogen de doopregistraties
 • Registers burgerlijke stand van plaatsen provincie Zuid-Holland *)  huwelijken 1943 en overlijden 1968

*) het Nationaal Archief is ook het Rijksarchief in Zuid-Holland. Deze stukken worden ook bij de andere rijksarchieven in de provincies openbaar. Alle archiefinstellingen in Nederland maken elk jaar op 1 januari stukken openbaar. 


Zoals elk jaar weer mijn opmerking:  het is bizar dat het grootste deel van de overheids documenten uit deze lijst niet eerder openbaar zijn geworden. De Archiefwet moet echt aangepast worden, dit is niet meer van deze tijd.Populaire posts van deze blog

Overzicht van alle Nederlandse krantenarchieven op het Internet

Update: 14 juni 2019 Archief Eemland: plaatselijke kranten uit Amersfoort en omgeving, Zoals Amerfoortsch Dagblad, De Eemlander en de Leusder Krant.Archieven.nl: portaal site van verschillende archiefbeherende instellingen. Kies optie kranten. oa. krantencollectie Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Regionaal Archief Dordrecht, gemeentearchieven Kampen, Roermond, Vlissingen en Zaanstad, RHC Eindhoven, EHC Sittard-Geleen en RA Rivierenland. Komen ook hieronder terug.Brabants Historisch Informatie Centrum:  Graafsche Courant, De Echo en Boxmeers Weekblad, Udense Courant.Dag-, Nieuws- en Weekblad in Overijssel: Veel titels. Oa. Tubantia, Deventer Dagblad, Coevorder Courant, Hengelosche Dagblad, Trouw etc.Delpher : het grootste krantenarchief van Nederland op de site van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met vier Universiteitsbibliotheken. Honderden titels. Overzicht beschikbare titels (PDF). Niet alleen kranten uit Nederland, maar ook de Nederlandse  Antillen,  Suriname, Ne…

Was mijn familie of een persoon fout/goed in de Tweede Wereldoorlog?

Update 9 juni 2019
"Was mijn overleden (groot-)vader en/of (groot-) moeder  fout in de Tweede Wereldoorlog? En hoe en/of waar kan ik daar meer informatie over opvragen? "  Dit soort vragen heb ik afgelopen 30 jaar heel veel gekregen. Hier tips om zelf onderzoek te verrichten.  Met fout wordt meestal bedoeld of ze NSB-ers waren, of de vijand hadden geholpen (bv verraad), of in dienst waren getreden bij de Duitse of Italiaanse krijgsmacht. Het is echter niet zo zwart/wit als hier beschreven. In 2015 nog een onderzoek verricht voor een half-Duitse familie, waar grootouders aan moederszijde NSB-ers waren. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat ze mensen het leven hebben gered door ze uit handen van de Duitsers te houden. 20 april 2016 ben ik een nieuw onderzoek gestart, wat naar verwachting ruim 3 jaar gaat duren. Afbeelding: 10 mei 1945 Er zijn veel bronnen waar je die gegevens kunt vinden, oa bij het Nationaal Archief en het NIOD, maar ook bij de vele provinciale, regionale of gem…

Bronnen, tips en tools voor het zoeken naar personen

Update: 12 juni 2019 Afgelopen jaren heb ik voor derden de gegevens van duizenden personen opgezocht in openbare bestanden, én workshops voor het zoeken naar personen gegeven. Hier een tips en tools voor uw onderzoek: Belangrijkste eerste tip: verplaats u altijd in een persoon of familie én in de tijd.
1. Google en andere zoekmachines
Gebruik in de Google zoekbalk verschillende beschikbare operators, zoals Site,Filetype, "" en * en misschien wel de meest interessante bij personen zoeken Around.  Daarnaast de andere producten van Google, zoals Google Afbeeldingen (zie ook nr 11), Google ScholarGoogle Plus (zie ook 3), Google Patents en Google Maps.
Tip: InstantstreetView , daarmee ontdekte ik iets bijzonders m.b.t. een straat op de Utrechtse Heuvelrug.

Andere goede zoekmachines zijn: Bing enYahoo. Privacy veilige zoekmachines zijn oa DuckDuckGo en Startpage.
Gebruik dus nooit alleen Google als zoekmachine.  Bijv voor China gebruik ik Baidu en voor Rusland Yandex (hun image zoekmac…