Zoeken in deze blog

4 juli 2018

27 juni 2018

Historische woordenboeken

Site bestaat al heel lang, maar is nu volledig vernieuwd:  historische woordenboeken, daarbij Oudnederlands Woordenboek en het Middelnederlandsch Woordenboek. 

26 juni 2018


Suriname Slavenregisters 1830 - 1863 online 
28 andere bronnen mbt slavernij; Archiefzoeker 25 juni 2018

Tijdschriften Luexemburg

Nationale Bibliotheek van Luxemburg: 27 gedigitaliseerde Luxemburgse tijdschriften online, daarbij oa het sportblad Le Cycliste en het filmblad Hollywood.


19 juni 2018

Gildas Bernard

Mijn Tweet:

De "bijbel"voor familieonderzoek en genealogie in Frankrijk was altijd de Gildas Bernard (1981). Alle archieven in Frankrijk hebben het een nieuw leven ingeblazen en nu online gezet. Super fijn voor onderzoekers (PDF)

San Francisco na de aardbeving van 1906 in beeld

18 juni 2018

Illegale pamfletten en brochures WOII

Databank  met 1000 illegale pamfletten en 300 illegale brochure uit de Tweede Wereldoorlog  is te vinden op de website Het Geheugen van Nederland. Ze zijn afkomstig uit de collectie van het NIOD


Afbeelding: 

 De Moffen hebben weer eens gezorgd voor een echte Mofse verrassing, ditmaal een kerstverrassing, 1944, Hilversum7 juni 2018

Bronnen historisch onderzoek schepen 19de - 21ste eeuw

Bronnen historisch onderzoek schepen en scheepvaart 19de - 21ste eeuw:


  • VOC archieven
  • Notariële archieven
  • Scheepregisters:  Registre Veritas, LLoyd's Register of Shipping  (Internationaal, vanaf 1760), Register Germanischer Lloyd (Duitsland, nu DNL GL Vessel Register, vanaf 1862), register Det Norske Verits (Noorwegen, vanaf 1864), Rijnschepenregister,  register Dienst voor het Stoomwezen, leggers Scheepsmetingdienst, kadaster scheepvaart, patentregisters. Europees Scheepsnummer (ENI-nummer, vanaf 2007 verplicht)
  • Maritiem portaal
  • Trackers scheepvaart

Afbeelding: Stoomschip SS Statendam, 1929, fotograaf onbekend
Collectie familie Six Amsterdam

Collectie familie Six Amsterdam:  archief
De familie vestigde zich in 1585 in Amsterdam en is nu vooral bekend door zijn kunstcollectie en schilderij Jan Six van Rembrandt.Buurtringregisters Amsterdam

Archief van het Bevolkingsregister Amsterdam : buurtringregisters  1875-1897. Nog niet alle buurtringregisters zijn digitaal. Staan de documenten van je straat er niet bij dan een verzoek 'digitaliseren' indienen bij het Stadsarchief Amsterdam. 5 juni 2018

Beeldbank fotodienst Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)

Fotoarchief deel collectie fotodienst Nationaal-Socialistische Beweging  (NSB) in Wikimedia  Commons. Bij het bekijken werd ik heel triest, maar dat is omdat je nu meer weet. Daarom is het van belang al deze foto's in de historische context te zien.
De Alkmaarsche Courant 1920-1929

Uitbreiding digitaal  krantenarchief Regionaal Archief Alkmaar met de Alkmaarsche Courant 1920-1929 
Er stonden al latere edities online van deze krant, die in de periode 1943 -1945 niet verscheen. Overzicht krantenarchieven in Nederland:  Lijst Nederlandse krantenarchieven.
Voor krantenarchieven binnen- en buitenland: Archiefzoeker.


Jeugdtijdschriften 1883-1950

Jeugdtijdschriften 1883-1950 uit zeven bibliotheek collecties.  Dit zijn allemaal tijdschriften die van invloed zijn geweest op het denken (opvoeding) van de huidige oudere generatie en een onderdeel vormen van onze cultuur. Er zijn 33 titels van jeugdtijdschriften opgenomen in deze bron..

4 juni 2018

Bidprentjes

140.670 bidprentjes digitaal (scan) uit de collectie Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis Limburgse gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal, waaronder ook recente gedachtenis plaatjes. 
Totaal 159.092 persoonsgegevens.

Deze bron (bidprentjes) heb ik veel gebruikt bij onderzoek misbruik in Rooms Katholieke kerk. Bijvoorbeeld achterhalen van persoonsgegevens achter namen kloosterlingen.

Veel meer bidprentjes en rouwbrieven collecties binnen- en buitenland: archiefzoeker.Afbeelding: Bidprent Peter Joseph Savelberg (1827–1907)
Niets met  RK misbruik te maken voor zover ik weet!

Bewoners Vlissingen
Database personen van het Gemeentearchief Vlissingen met meer dan 1 miljoen records, daarbij 1346 gegevens over Belgische Eerste Wereldoorlog vluchtelingen.
Deze collectie van het Gemeentearchief Vlissingen  bevat oa burgerlijke stand en bevolkingsregister persoonsgegevens, schepenakten, DTB's, belastingaanslagen, militieregisters en kadastrale leggers.

Adresboeken Rotterdam

Adresboeken Rotterdam 1808 - 1939 (met hiaten) op site Stadsarchief Rotterdam..
Meer adresboeken binnen- en buitenland: archiefzoeker. Bijna elke week komen er adresboeken bij. Sommige adresboeken in deze Archiefzoeker lijst bevatten alleen gegevens van bedrijven.

1 juni 2018

Atria, het kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

"Ken je de collectie van Atria, het kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwen-geschiedenis?", vroeg ik hem.
"Wat heb ik daar dan te zoeken"
"Heel veel, ook voor jouw (familie-)onderzoek!"

Dat was ongeveer het gesprek wat ik afgelopen week had. Kenniscentrum Atria is nog voor veel mensen een grote onbekende, en dat is jammer.

Kies de optie Collectie en kijk zelf: 

Linksboven heb je een zoekfunctie, zelf kies ik altijd voor de optie Uitgebreid Zoeken, daarna wijst het vanzelf. 

Praktisch hulpmiddel bij het zoeken op onderwerp, alhoewel misschien een beetje digitaal old fashion, is de Vrouwenthesaurus. Termen zoals over emancipatie, feminisme, gender en natuurlijk vrouwen zijn hier te vinden.

Door mijzelf is de meest gebruikte optie: Adressen Organisaties. Zo zocht ik voor iemand informatie over vrouwenbewegingen in Turkije. Die waren met deze optie snel te vinden.

Veel gescande documenten uit hun eigen collectie zijn er nog niet te vinden via de Atria site, wel van externe collecties, maar daar heb je weer een abonnement voor nodig.  
Misschien kan Google een handje toesteken om de belangrijke Atria collectie raadpleegbaar te maken voor iedereen.  

31 mei 2018

Indonesische Pensioenen 1815-1939

De site Zoekakten heeft de records van de Indonesische pensioenen 1815 -1939 [SAIP] overzichtelijk toegankelijk gemaakt voor onderzoekers.
Deze bron bevat bijv. de data van overlijden in Nederlands-Indië. 

Meer bronnen Nederlands-Indie: Archiefzoeker.Pensioenen ambtenaren

Indonesische pensioenen voor weduwen en wezen

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

Het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1969 tot heden is online te raadplegen:
Journal Belgian History [JBH].

Dit tijdschrift is een waardevolle hulpbron voor onderzoekers, omdat er allerlei verwijzingen naar primaire bronnen te vinden zijn. Per jaar verschenen vier nummers, de eerste drie nummers zijn zowel in het Nederlands als in het Frans, vierde nummer is inde Engelse taal.


30 mei 2018

Weimar adresboek 1900

Weimar ( deelstaat Thüringen.) adresboek 1900 online:  Adressbuch 1900. Weimar is de "hoofdstad van de beroemdheden". Zoeken kan HIER.

Meer adresboeken Duitsland:  Archiefzoeker. 


28 mei 2018

Let op bij geografisch zoeken in buitenlandse collecties. Voorbeeld British Library Digitised Manuscripts en CIA

Ga naar de collectie gedigitaliseerde manuscripten (handschriften) van de British Library

In deze Engelse handschriften database zocht ik [veld keyword] met het  woord Netherlands en kreeg 104 resultaten. Toen ik met Amsterdam zocht kreeg ik 108 resultaten. Iets meer dus. Met Dutch slechts 50 resultaten, en Pays-Bas 3 resultaten (logisch op een Engels site, maar wel 3 resultaten), en door te zoeken met  Low Country weer 101 resulaten. 

Daarom moet je altijd bij geografisch zoeken varianten van geografisch aanduidingen gebruiken. Hou ook rekening met de soms matige geografisch kennis van de mensen die documenten scannen (zie dat veel bij Amerikaanse collecties), en fouten bij het maken van de beschrijvingen. Bij Google Books zijn legio voorbeelden van fouten in beschrijvingen. Nederlandse taal is vaak lastig te vertalen voor buitenlandse collectie beheerders  ;-)

Afgelopen weekend liep ik ook weer tegenaan bij het zoeken in de CIA Foia collectie. Hier had het ook te maken met de Optical Character Recognition (OCR) foutenmarge. 

Over OCR  is wel een hele blog te schrijven, maar onze eigen Koninklijke Bibliotheek heeft dat uitstekend gedaan in de digitale handleiding van de grootste krantenarchieven database (Delpher) van Nederland.

De digicollectie van Tresoar: bronnen uit Friesland

Beetje verstopt op de site, maar boordevol bronnen uit Friesland, de digicollectie van Tresoar:
En verder ook nog:
  Atlassen/kaarten
  AV-materiaal
  Diversen
  Dossiers
  Evenementen
  Genealogie
  Handschriften
  Kinderboeken
  Luchtfotos
  Poesie albums
  Prenten

Bron: website Tresoar

Bronnencollectie Erfgoed Leiden en Omstreken

Beetje verstopt op de site, maar boordevol bronnen uit Leiden en wijde omgeving: de bronnencollectie Erfgoed Leiden en Omstreken:


Adres- en Herenboekjes 1816-1889 deel I A - Lau
Adres- en Herenboekjes 1816-1889 deel II Lau - Z
Aflezingboeken 1574-1949 (8 delen)
Attestaties Doopsgezinden 1673-1900
Bevolkingregisters 1890-1924: St. Aagtenstraat t/m Hyanthenstraat
Bevolkingregisters 1890-1924: Gestichten
Bevolkingregisters 1890-1924: Schippers
Borgbrieven, akten van Indemniteit en Cautie. Index op personen 1716-1806/1817
Borgbrieven 1731-1785. Index
Broodprijsverlaging 1597 Index. SAII 6388
Burgemeesterskamer 1776-1795 Index op notulen. SAII inv.nrs. 221-234 
Buurkwesties 1597-1796
Collaterale Successie 1663-1805
College van Burgemeesters en Wethouders, 1816-1880. Notulen
Concessies en vergunningen 1545-1930
Crimineel Klachtboeken ORA 3
Familiegeld 1716. Index
Echtscheidingen 1913-1940. 
Digitale stamboomgegevens (DTB, BS en Bevolking)
Genealogische Bijdragen. Inhoudsopgave
Getuignisboeken 1581-1810. Index op Oud rechterlijk Archief 79
Grafboeken Pieterskerk 1581-1828. Index en mutaties
Hoofdgeld stad Leiden. Index 1622.
Huisnamen, brouwerijen, brouwers en herbergen 1471-1858 gesorteerd op gebouwen.
Huwelijkse voorwaarden voor schepenen 1509-1583
Inbrengboek 1540-1559 Klapper. ORA73 deel 1
Joden in Leiden en omgeving
Joods Wees- en Doorgangshuis Leiden, bewoners 1890-1951
Kenningboeken 1553-1580 Index ORA41
Kermisklanten uit de Patentregisters 1816 - 1830
Kohier van de 10e Penning 1557
Kohieren 1576 en 1600
Kohier 1748
Kweekschool voor zeevaart 1855-1880. Algemeen beeld, bronnen en leerlingenindex
Legaten. Persoonsnamenindex op diverse blafferts 1500 - 1600.Leidenaars voor de Rechtbank van 1e Aanleg, 1811-1838.
Leidenaars voor het Hof van Assisen, 1811-1838
Leiderdorp Transportregisters 1651-1811
Liste Civique 1811 Index
Lutherse lidmaten enz Index 1758-1852
Lijfrenten 1402 - 1609
Militieregisters 1812-1912
Noordwijk. Op zoek naar het verleden. Noordwijkse geschiedenis. Index op 9 deeltjes
Opzendingen van wezen, bedelaars, landlopers naar Hoorn, Ommerschans en Veenhuizen 1819-1851
Overledenen in het Gravensteen 1812-1862
Overledenen niet in de gezinskaarten voorkomend 1810-1865
Paspoorten Leiden 1795-1836
Patroniemen uit Leidse bronnen Versie 2
Privilegeboek. Na 3 oktober 1574. Register
Notulen van de Provisionele Raad 1795. Index jan-feb.
Rotogravure (NRM) Personeelslijst 1913-1972
Scheepseigenaren uit de Patentregisters 1816 - 1830
Scheidingen van tafel en bed en overeenkomsten 1687-1811. Index
Schippers onderweg 1811-1862
Schutterij. Ingekomen stukken 1862-1895
Stedeboek 1348-1542. Klapper
Straatnamen. Index Bonboeken
Testamenten 1499-1582. Klapper
Thesaurus achternamen. Sortering op bronnaam
Thesaurus achternamen. Sortering op stamnaam
Turfaccijns 1750-1800 Belastingressort Leiden en Rijnland
Vertrokken personen uit Leiden in de periode 1924-1929. Leidsch Dagblad
Notulen van de van de gecombineerde vergaderingen van de Committés van Algemeene Veiligheid en Civiele en Crimineele Justitie 1795. Index jan-feb.
Volkstelling 1581
Vrede van Munster 1648 (transcriptie)
Vrouwen Kraammoeders. Index 1582-1960 
Waarboeken; index 1560-1583
Wees- en armboek 1647-1795
Weeskamer 1443-1811 A-C. Index
Wezen, armen en oudelieden, R.K. 1737-1883 Index
Zoeterwoude Transportregisters 1651-1811

Bron: website Erfgoed Leiden ca.

24 mei 2018

Oudste kadastrale kaart Gelderland digitaal beschikbaar en toepasbaar voor veel doeleinden
Op woensdagmiddag 30 mei a.s. presenteren het Gelders Archief en de Fryske Akademy de lancering van de digitale versie van de kadastrale basiskaart van Gelderland uit 1832, waar velen gebruik van kunnen maken. Dit project maakt onderdeel uit van HisGIS, een nationaal digitaal informatiesysteem dat historische informatie over mensen, bezit en erfgoed geografisch weergeeft.

Wie heeft er baat bij HisGIS? Ecologen, terreinbeheerders, beheerders van infrastructurele werken, landschapsspecialisten, historici, genealogen en vele anderen kunnen profiteren van de digitale Gelderse kadastrale basiskaart uit 1832. Zeker wanneer de data van deze kaart worden gelegd over andere kaarten, zoals hoogtebestanden, luchtfoto’s of oude topografische kaarten. Veranderingen in het landschap en bebouwde kommen worden zichtbaar of de historische kaarten kunnen dienen als referentie voor de herinrichting van landschappen of ecosystemen, wat goed van pas komt in een groene provincie als Gelderland. Op de kadastrale basiskaart uit 1832 staan onder meer van ieder perceel de naam, woonplaats en beroep van de eigenaar vermeld.

De lancering van de digitale historische basiskaart van Gelderland gebeurt op 30 mei tijdens een besloten symposium, waar belanghebbenden (ecologen, landschapskenners, landschapsinrichters, historici e.a.) aanwezig zullen zijn. Het symposium gaat over de betekenis en het nut van het digitaal bewerken van de oudste kadastrale kaarten van 1832.

HisGIS is een project van de Fryske Akademy. Voor HisGIS betekent het gereedkomen van het project Gelderland pannenbier, nu meer dan de helft van Nederland door HisGIS in kaart is gebracht. Het Gelders Archief financierde mede het HisGIS-project Gelderland.

Persbericht Gelders Archief 24 mei 2018

17 mei 2018

Adresboeken Amersfoort 1851-1979

Archief Eemland heeft de adresboeken van Amersfoort over de periode 1851 - 1979 online gezet.

Meer adresboeken binnen- en buitenland:  Archiefzoeker

Bewijzen van Erfrecht 1814-1928 Algemene Rekenkamer

Hoe kwam dat servies, antieke kastje of schilderij in de familie?

Algemene Rekenkamer: bewijzen van erfrecht 1814 -1928  met oa de verklaringen van de notaris wie in aanmerking komt voor een erfenis: de erfgenamen. 

Zoektip: zoek eerst de overlijdensdatum van de overleden persoon op in Wiewaswie, daarna kunt u op naam zoeken.

Deze bron is ook interessant om familieverbanden en -relaties te vinden.


Voorbeeld. Verklaring van Erfrecht, 1909 Tholen


Lees ook de blog: Centraal Testamentenregister . Via deze bron kunt u het testament zelf achterhalen.


Kom je er niet uit?  Vraag via  @erichennekam

Television Archive USA


Television Archive: gisteren in het nieuws op een Amerikaanse televisiestation, vandaag te bekijken in dit televisiearchief met nu al meer dan 1,5 records.  
Voor de liefhebbers: twee uitzendingen zijn in het Vietnamees. ;-)
Meer televisie archieven binnen- en buitenland? Ga naar de Archiefzoeker

Live Music Archive

Live Music Archive: 185.000 keer genieten van allerlei soorten muziek, waaronder ruim 177.000 online concerten en één film.


16 mei 2018

Forces War Records UK

Forces War Records UK, gegevens van 10 miljoen militairen oa Boerenoorlog, Krimoorlog, Oorlogen Napoleon, voor, tijdens en na Eerste en Tweede Wereldoorlog etc. Account is nodig voor raadplegen. Kan het niet nalaten, even gekeken of er een Jan Jansen bij zit.
Daarnaast een gratis handleiding voor verder onderzoek.

Tip: klik na een search bij de resultaten pagina linksboven weer op het woord search. Je krijgt dan nieuwe zoekopties.