Doorgaan naar hoofdcontent

Bronnen en tips voor Tweede Wereldoorlog onderzoek. Was mijn familie of een persoon fout/goed of....?

Afbeelding 10 mei 1945

"Was mijn overleden (groot-)vader en/of (groot-) moeder  fout in de Tweede Wereldoorlog? Hoe en/of waar kan ik daar meer informatie over opvragen? "  Dit soort vragen krijg ik afgelopen 30 jaar regelmatig kreeg. Hieronder [online] bronnen en tips om zelf onderzoek te verrichten. 
Met fout wordt meestal bedoeld of men NSB-er was, of dat men de vijand hadden geholpen (bv verraad of collaboratie) heeft, of in dienst was getreden bij de Duitse of Italiaanse krijgsmacht. Het is echter niet zo zwart/wit als hier beschreven. In 2015 nog een onderzoek verricht voor een half-Duitse familie, waar grootouders aan moederszijde NSB-ers waren. Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat ze mensen het leven hebben gered door ze uit handen van de Duitsers te houden. Maar andersom heb ik ook meegemaakt:  het was erger dan men wist.  Daarom verricht altijd goed onderzoek, voordat je conclusies gaat trekken. Daarnaast verplaats je in de (oorlogs-)tijd. Te vaak kijken we met een hedendaagse blik naar het verleden of we oordelen te snel. 

Er zijn veel bronnen waar je die gegevens kunt vinden, oa bij het Nationaal Archief en het NIOD, maar ook bij de vele provinciale, regionale of gemeentearchieven. Centrale toegang tot die archieven is de portaal site: Netwerk Oorlogsbronnen.
Zoek je buiten Nederland, gebruik dan het Archief Portaal Europa Second World War.
Start je onderzoek echter altijd met literatuuronderzoek.
Handig hulpmiddel bij zo'n WOII onderzoek is de digitale Oorlogsgids met daarin de antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over de Tweede Wereldoorlog.
Stap voor stap:
1. Vraag bij het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis de persoonskaart op van de overleden (voor-)ouder waarover je meer WO2 informatie wilt uitzoeken. Dit is niet helemaal gratis. Zelf vraag ik honderden persoonskaarten per jaar op voor allerlei soorten onderzoeken.De kaarten bevatten een schat aan informatie. Zo valt in vak 35 te lezen of iemand het Nederlanderschap kwijt is geraakt. Dat kan er op wijzen dat hij/zij in vreemde krijgsdienst is getreden.


2. Als je een kopie van de persoonskaart hebt ontvangen heb je het bewijs dat iemand is overleden.

3. Ga nu bij het Nationaal Archief vragen of er een dossier van de persoon in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) zit. Dit vooronderzoek is gratis. Je moet daarvoor wel een account aanmaken bij het Nationaal Archief. .
In het CABR archief zitten de gegevens van ruim 300.000 Nederlanders waar na de Tweede Wereldoorlog onderzoek is verricht om te kijken of ze fout waren geweest. 

Maak eventueel gebruik van het Oorlogsarchief Rode Kruis en NA zoekhulp Verzet in Nederland. Het Rode Kruis oorlogarchief is ook deels online te vinden op de Bad Arolsen ITS website. Incl. gekleurde scans.

4. Als de persoon bekend is kun je het CABR dossier onder voorwaarden inzien door het digitaal of per brief aan te vragen. Daarbij doet u een kopie van de persoonskaart als bewijs van overlijden.
Veel meer Tweede Wereldoorlog bronnen zijn te vinden via de site Oorlogsbronnen. en  Oorlogslevens. Deze laatste site ook koppeling met allerlei andere databases oa databank  Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Bad Arolsen Archief. bezoek zeker deze site! 


Afbeelding: voorbeeld uitspraak tribunaal bijzondere rechtspleging: Bron: Friesch Dagblad, 12-08-1946
6. Een complete ledenlijst van NSB-ers is niet bewaard gebleven. Bij het NIOD hebben ze wel het archief van Nationaal-Socialistische Beweging. Klik op woord Inventaris om te zien wat er in dit archief te vinden is. Online staat de Ledenlijst NSB Amsterdam . Een overzicht van de interneringskampen voor collaborateurs (na 1945) is gemaakt door de werkgroep Herkenning.

7. Via de NSB kranten en tijdschriften is ook veel informatie te vergaren. (Delpher)

Meer over Nederlands Arbeidsfront op de site Historici.nl.

In het Oorlogsarchief van het Rode Kruis [nu bij Nationaal Archief] is informatie te vinden of op te vragen over Nederlanders in Duitse krijgsdienst. Per 25 april 2022 is een deel van dit archief openbaar. Hier de lijst (PDF) van openbare documenten.
De mensen die zijn overleden in concentratiekampen zijn te vinden via de database van het Holocaust archief in Bad Arolsen

Belangrijke oorlogsarchieven in het Nationaal Archief (Bron:Website Nationaal Archief)
Er is een personenindex op de inventaris van het Nederlandse Beheersinstituut (het NBI beheerde het vermogen van landverraders ea na WOII). In de dossiers zitten soms ook de CABR uitspraken. Daarbij is ook opgenomen de personen die zijn opgenomen in het kader van Operatie Black Tulip. Personen woonachtig in Nederland met een Duitse nationaliteit of met een Duitse echtgenoot/echtegenote. Het NBI beheerde ook hun vermogen.
De verkaufsbucher is een dataset met verkooptransacties van (voornamelijk) joodse huizen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Panden die door Duitsers werden verkocht in kaart gebracht.  10.000 panden en objecten tussen 1941 en 1944. Hier kun je de namen van de verkopers en kopers vinden. Lees  als toelichting artikel: OpenStaande Rekeningen.

Bijzondere Rechtspleging en door POD/PRA opgepakte personen, zuiveringsbesluit
Het  Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging (DGBR) werd 5 november 1945 in het leven geroepen door het Ministerie van Justitie. Bijna iedereen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland schuldig had gemaakt aan bijvoorbeeld land- en hoogverraad, collaboratie, oorlogsmisdaden, lidmaatschap N.S.B. etc moest voor deze speciale rechtbanken (tribunalen) verschijnen. Uiteindelijk werden er meer dan 16.000 uitspraken gedaan bij de bijzondere rechtbanken en tribunalen in de periode 1944/1945-1948/1950.
De dossiers [300.000 personen] uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging zijn onder voorwaarden te raadplegen bij het Nationaal Archief. In 2025 wordt het CABR archief pas openbaar, in andere landen is men al overgaan tot publicaties. Al in 1944 werden er door rechtbanken in het zuiden van het land uitspraken gedaan conform het militair- en buitengewoon strafrecht. Die zullen volgend jaar openbaar worden.

De gratiedossiers doodstraffen zijn bij het Nationaal Archief te raadplegen. Dit archief is geheel openbaar:
In veel krantenarchieven zijn publicaties te vinden over personen die na de Tweede Wereldoorlog zijn veroordeeld door de rechtbanken Bijzondere Rechtspleging en over opgepakte personen door de Politieke Opsporings Dienst (P.O.D later P.R.A.) of namen van personen gepubliceerd in de Staatscourant in het kader schorsing overeenkomstig Zuiveringsbesluit 1945.


Informatie over alle genoemde persoonsnamen in oa krantenarchieven.
Als bron zijn ook het standaardwerk (te downloaden en doorzoekbaar) van Lou de Jong en de sites Oorlogsbronnen en Fold3 gebruikt. Voor foute burgemeesters is deze lijst interessant.
Honderden Nederlanders hebben hun Nederlanderschap verloren. Lijst Vreemde Krijgsdienst  Daar heb je geen bevestiging van het Ministerie voor nodig, het staat gewoon in de Staatscourant.  Voor overleden Nederlanders in Duitse krijgsdienst kun je ook terecht bij de Gräbersuch-online.

Waar (adres) was men tijdens de Tweede Wereldoorlog?
U kunt daarvoor alle in deze blog beschreven bronnen voor gebruiken maar ook:

Link Tips:
 1. Aircrew remembrance society gevallen piloten UK 1939-1945
 2. Alle Friezen Bronnen Friesland, kunt hier bij Uitgebreid zoeken onderduikers aanvinken.
 3. Amsterdam bronnen:  oa naamindexen Poltierapoorten 1940-1945 (vaak kun je daar vinden wanneer iemand is opgepakt), Tewerkgestelden '40-'45, Paspoortaanvragen '4-'45, marktkaarten (veel personen met Joodse godsdienst) etc. De Amsterdamse Vreemdelingenkaarten komen binnenkort online.
 4. Antwerpen namenproject slachtoffers in Antwerpen Tweede Wereldoorlog. Daarbij ook veel slachtoffers uit Nederland 
 5. Arbeidsinzet (Arbeitseinsatz) Op de site van het Nationaal Archief is daar goed informatie over te verkrijgen. Momenteel is men bezig met het toegankelijk maken van de informatie ontvangen (Rode Kruis archief) na WOII uit Duitsland. Zo’n 500.000 Nederlandse mannen en vrouwen werkzaam geweest in Duitsland en door Duitsland bezette gebieden. Zo’n 27.000 van hen kwamen daarbij om het leven. Over enkele jaren zal dit archief online komen.  Hierin is ook informatie te vinden over Nederlanders met een Duitse partner, SS-ers er. Ook op de website van Bad Arolsen is informatie te vinden.
 6. Archieven over arbeidseinsatz bij het NIOD. Inventarissen. Lees de toelichting. Krijg hier zeer veel vragen over laatste jaren. 
 7. Arrestantenkaarten politie Rotterdam WOII.
 8. Auschwitz bulletin uitgave Nederlands Auschwitz Comité. Oude nummers vanaf 1955 te raadplegen. [In nr 4 jrg 61 december 2017 kunt u een artikel van mijn hand vinden: "Zoeken op Internet"].
 9. Belgian War Dead Register: België, index gesneuvelde militairen WO I en WO II. Kwam hier personen uit Nederland tegen.
 10. Bildarchiv Bundesarchiv zeer informatieve beeldbank
 11. Bildarchiv Staatsarchief Beieren oa collectie Heinrich Hoffmann, de privéfotograaf van Adolf Hitler
 12. Biographisches Gedenkbuch der Münchner Juden 1933-1945. Kunt op naam zoeken.
 13. BiografiA Lexikon Österreichischer Frauen (PDF)  Veel namen van o.a. via Nederland naar UK en VS gevluchte joodse vrouwen.
 14. Buchenwald en Mittelbau-Dora Memorials Foundation
 15. Bureau Herkomst Gezocht Bureau teruggave geroofde kunst en antiek. Zie NK-collectie
 16. Calmeyer dossiers  De collectie Calmeyer bestaat uit persoonsdossiers van mensen die tijdens de bezetting probeerde te bewijzen dat ze niet Joods waren. 
 17. Communistische verzetsmensen Den Haag.  Particuliere site van Rudi Harthoorn. Naamlijst communistische verzetsmensen met uitvoerige toelichting en foto's.
 18. Dagboeken Tweede Wereldoorlog zoek daarin op namen en plaatsen Site NIOD.
 19. Dagboeken Tweede Wereldoorlog uit heel de wereld. Sit Fold3
 20. Den Haag gemeente, Sterbeurkunden (afschriften van overlijdensaktent Deutsches Standesamt in Den Haag  ) en correspondentie betreffende gevallen van overlijden van voornamelijk Nederlanders, 1941-1945
 21. Egodocumenten onderzoeksinstituut Welke [WOII] autobiografische teksten, zoals memoires, dagboeken, brieven en reisverslagen zijn er verschenen?  Handige toegang is Repertorium van egodocumenten Noord-Nederlanders
 22. Europese dagboeken en egodocumenten zoek daarin op namen en plaatsen.

 23. Europe, Registration of Foreigners and German Persecutees, 1939-1947 Bv buitenlanders die (tijdelijk) in Duitsland waren tijdens WOII.
 24. Fold3 (en Ancestry) overlijdenskaarten Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Duitse militairen. Daar zitten ook Belgische en Nederlandse militairen bij in Duitse dienst. Beide (commerciële) sites moet je altijd raadplegen bij elk WOII onderzoek.
 25. Genealogie Indexer een portaal wat zich vooral op allerlei online bronnen uit Oost-Europa richt. Een schat aan WOII gegevens.
 26. Genealogiedatenbank des Jüdischen Museums Hohenems ( Tirol, Oostenrijk)
 27. Groß-Rosen databank.  Duits concentratiekamp, nu Polen. satellietconcentratiekamp Sachsenhausen. Databank overleden personen. Niet compleet.
 28. Hidding Places Map:  Een kaart waar je de Joodse, Roma en Sinti  #WO2 onderduikers kunt terug vinden 
 29. Japanse burgerkampen te Padang en Bangkinang, april 1942 – september 1945
 30. Japanse concetratiekamp in Thailand (PDF) namenlijst
 31. Joods Biografisch woordenboek met personen database
 32. Joods Monument informatie over meer dan 100.000 joden die door de nazi's zijn vervolgd de Holocaust niet hebben overleefd. Incl. hun familie en vaak aanvullende informatie.
 33. Joodse gemeenschappen in Duitstalige gebieden. Zeer informatieve site over Joden in Duitsland eo. Je kunt op plaatsnaam zoeken
 34. Judaica Europeana 2.0 Joods erfgoed, kaarten, kranten etc.
 35. Lasik database: De Poolse historicus Aleksander Lasik heeft een database gemaakt van bijna 10.000 SS-ers ea personeel/bewakers concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.
 36. Lijst studenten die zijn omgekomen bij de tewerkstelling in Duitsland 1943-1945. Niet compleet
 37. Lijst online begraafplaatsen uit heel de wereld. Veel WOII begraafplaatsen. Vaak kun ook informatie over (militaire) functie ed.
 38. Marktkaarten Amsterdam   Met veel informatie Joodse marktkraam bezitters in de hoofdstad.
 39. Mémorial de la Shoah Frans site.  Kies optie Ressources voor zoeken naar personen oa gedeporteerde Joden, verzetslieden etc.
 40. Memorial Book./ Gedenkbuch Victims of the Persecution of Jews under the National Socialist Tyranny in Germany 1933 - 1945. Nationaal Archief Duitsland.
 41. Monument van Verdraagzaamheid [Monument of Tolerance] met oa een slachtofferdatabase omgekomen militairen Leudalgebied.
 42. Nederlandse krijgsgevangenen database [ 22.500 persoonsdossiers van ]  tijdens WOII.
 43. Nederlands Hervormde Kerk had een eigen persbureau die een bulletin uitgaven, daar komen ook namen voor van overleden personen/
 44. Nijmeegse Tweede Wereldoorlog bronnen Nijmegen.
 45. Oorlogsslachtoffers West Betuwe.
 46. Ondergrondse Pers 1940-1945. Drie delen persoonsnamen, laatste deel zijn enkele persoonsnamen van verraders die gepubliceerd zijn. Basis is het overzichtswerk van Lydia Winkel, herzien door Hans Winkel.  Het boekwerk kunt u downloaden (PDF) op site NIOD.
 47. Oorlogsboeven. Alledaagse criminaliteit in oorlogstijd. Procesdossiers en vonnissen van de arrondissementsrechtbanken ’s-Hertogenbosch en Haarlem
 48. Oorlogsmonumenten Nederland 4 en 5 mei en Oorlogsmonumenten Nederlandse voetbal (Sportgeschiedenis)
 49. Oorlogsarchief Rode Kruis bv dwangarbeid (arbeidseinsatz), Joodse vluchtelingen, Nederlands-Indië, verzetslieden en politieke gevangen, Sinti en Roma  etc
 50. Overlijdensadvertenties buitenland
 51. Overlijdensadvertenties Nederland
 52. Paspoort aanvragen Amsterdam 1940-1945
 53. Politiecel Nijmegen 1940-1943  (PDF)  opgepakte personen, zoals verzetsmensen.
 54. Politierapporten Amsterdam 1940-1945
 55. Shārit ha-plātah Bavaria, 1945 Holocaust survivors--Germany/Holocaust overlevenden
 56. Statistieken deportatie Joden uit Duitse Rijk (Incl. gedigitaliseerde transportlijsten).
 57. Strafgevangenis Schevingen: Meldungen des Befehlshabers der Sicherheitspolizei Scheveningen an den Befehlshaber der Sicherheitspolizei Den Haag betreffend Einweisungen von Häftlingen in das Polizeigefängnis Scheveningen
 58. Zoek met Scheveningen en kijk onderkopje Themen
 59. Tewerkgestelden Amsterdam 1940-1945 (Arbeidseinsatz ea)
 60. The International Military Tribunal for Germany.  Neurenberg processen. incl. uitleg betekenis, oorsprong en het grote verschil 'Genocide' (groep. Bedacht door jurist Lemkin)  en 'Misdaad tegen de menselijkheid (individu. Bedacht door jurist Lauterpacht). Trace of War staan Nederlandse vertalingen.
 61. Universiteit Heidelberg: duizend veilingcatalogi van verschillende Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland periode 1901-1945. Rechtstreeks link: Arthistoricum.net
 62. Verkaufsbücher (vastgoedboeken Duitse bezetter).  Van Joden onteigende panden in de  Tweede Wereldoorlog. Initiatief van Pointer KRO/NCRV.
 63. Veterans History Project archieven Library of Congress USA,
 64. Vreemdelingenkaarten Amsterdam
 65. Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch
 66. War Graves Watch
 67. Westerbork, Judendurchgangslage 1942-2000 deels digitaal. Op de site Oorlogslevens is ook de Nederlandse databank van Westerbork gekoppeld aan de persoonsgegevens.
 68. Wiener Holocaust Library in London. Oudste holocaust archief ter wereld. Zie digitale collectie.
 69. Wikibase Verzet België Nieuwe CegeSoma database over Belgische Verzetslieden.


 1. FamilySearch  deze site bijvoorbeeld gebruikt om oorlogsmisdadigers die naar Zuid-Amerika waren gevlucht te zoeken:
SS journalist Willem Sassen. Bron: emigratiekaarten Brazilië

Buitenland
Anders dan in Nederland zijn in het buitenland veel oorlogsarchieven en de tribunalen openbaar. Ons Nationaal Archief is het braafste jongetje uit EU klas m.b.t. het openbaar maken WOII archieven. Voor België kun je bij Algemeen Rijksarchief in Brussel terecht (idem Rode Kruis Archief), voor Frankrijk bij het Archives Nationales France in Parijs.
Ancestry heeft een gratis toegang holocaust slachtoffers


Bron afbeelding: Truth about camps
Overnemen van informatie alleen na verzoek en altijd met bronvermelding.  


Hieronder een greep uit de duizenden namen die ik heb gevonden in krantenarchieven [en uit dossiers van buitenlandse inlichtingendiensten] en bij  het NBI *) **)

*) veroordeelden, opgepakte én vrijgelaten personen. Weggelaten zijn de voornamen en voorletters. Bij vrouwen zijn alleen de meisjesnaam opgenomen. Bij de namen die dikgedrukt staan is de doodstraf uitgesproken en voltrokken. Meer gegevens incl. gratieverzoeken, zie publicaties Koninklijke Besluiten in de Staatscourant. De naamlijst zal regelmatig worden aangevuld en is dus nog lang niet compleet. Vraag altijd bij het Nationaal Archief inzage in het CABR dossier (zie blog). Let er op dat kranten soms schrijfvarianten in namen hebben gepubliceerd. In de krantenpublicaties (ca. 55 databases) staan meestal de volledige voornamen, beroep, leeftijd of geboortedata en plaatsen (laatste vooral bij de zuiveringen).
Let op: soms is alles anders dan je denkt. Ik heb zelf meegemaakt dat iemand in 1947 werd veroordeeld en dat in 1948 het vonnis ongedaan werd gemaakt, omdat genoemde persoon helemaal geen lid was geweest van de SS en zijn inschrijving bij de N.S.B. vals.
 • Aa van der, Aackeren van, Abeele, Abels, Abbing, Abrahams, Acda,  Adema, Agterberg, Akersloot, Akker, Akker van den, Akkerman, Alberts, Albrecht, Alferink, Alkema, Almekinders, Alsema, Aling, Amedick, America, Amons, Angerman, Andriese,  Ansembourg d',Aparak, Apeldoorn van, Ardon, Arends,  Arendsen, Aries, As van, Asscher, Asselt van, Auwema,
 • Baak van, Baars, Baarveld, Baas,  Baggelaar, Bake, Bakker, Balnimker,  Bangma, Banning, Bannink,  Bar, Barendregt, Barbarski, Barelds,  Barels, Barkmeijer, Barneveld, Bartelsman, Baten, Bavel van, Baudet, Bauer, Baum, Bazuin, Becker, Beek (van), Beeke, Beekman,, Beeldens,   Beenen Beer,, Beere, Beerens, Behrends, Beijering, Bekkers, Belzen van, Bemac, Beneder, Bent,, Berends,  Berendsen, Berg, Berg v.d., Berge (v.d.), Berghuis, Bergsma, Berlijn,   Berrevoets, Bes, Best, Besteman, Betten,  Beurden, Beveren van, Bezemer,  Biachi,  Bierens, Bierens Koenraat, Bijneman, Bik, Bikker, Bimmel, Birrenbach, Bisschop, Bisseling, Blaauw, Blauw, Bleeker, Bleumer, Bleumink, Bliek, Blind, Blinde, Bloch, Bockhoff, Bloem, Bloemers, Bloemberg,  Bloemsma, Blokzijl, Blocq van Scheltinga de, Boekee, Boel,  Boelen, Boele Staal, Boelens, Boer de, Boere, Boering, Boersmaf, Boesveld, Boeting, Boeyink, Bogaert, Bogers, Boidin, Bokma, Bol, Bolhoeve, Bolier, Bollink, Bom, Bomhof, Bommel van,  Bonsen, Boogaard,Boogaart, Boom,  Boomen, Boontjes, Boot, Borgers, Borsje, Bos, Bosma, Bosman, Bouma,  Bouman, Boun, Bout, Boven van, Boxma, Boxmeer, Braam, Braams,  Bragt van, Braken, Brands, Bravo, Bree de, Bree van, Breed, Breederoo, Breedveld, Briedé, Brinck, Brink ten, Brinkman,  Brinks, Broeder (de), Broek van den, Broekhuizen, Broekman, Broere, Broerse,  Bronts,  Brouwer, Bruggen van (de), Bruinenberg, Bruins, Brul, Brunsveld, Bruyn, Budel, Buijs, Bulten,  Bunt, Burghoudt, Burgman, Burck de, Burgers, Burlet de, Buter, van Buuren, Buys, Buysman, Buytelaar
 • Cadzand, Callenfels, Capelle, Carlier, Carp, Cats, Casemier, Cazemier, Ceulemans, Chevalier, Christ,Christen,  Cieraad, Clement, Cobet, Coene, Cohen, Cohenno,  Collens,Cool, Cools, Copier, Copinga, Cor, Cornelisse, Coumans, Couperus, Creveld, Croon
 • Daalen van, Daalhuizen, Dahmen von Buchholz, Dal, Dalen van, Dalebout,  dam van, Damen, Damsma,  Danneboom, Darwinkel, Davids, Deemter van,  Dego, Dekker, Dekkers, Deknatel, Dep, Dermois, Deventer van, Dickers, Dickmann, Dieters, Dieverbrug,  Dijk van, Dijkstra, Dir, Diroë, Dirkse(n), Dirven van, Doedens, Doek, van Does van der, Doesburg van Rijn,  Dolfing,  Dong, Dontje, Dool van (den), Doves, Doomen, Doorewaard, Doorn van, Doorten, Dorenbos, Dorr, Douwsma, Draijer,  Dreesman, Drenth, Drenthen, Drie van, Driehuis, Driessen,  Droffelaar, Dronkers, Drost, Duin, Dwars,
 • Eck van, Écluse L',  Edelbroek, Eekeren, Eelman, Eerdmans, Efferden van, Eggens, Eggers, Eijkelboom, Eijndhoven, Eiken, Eikhout, Eissens, Ekering, Ellemers, Elling, Elven van, Eising, Elst van, Elzinga, Ende van der, Eng,Engelen, Engelier, Engels, Engelse, Ensing, Enting, Entink, Epppink,  Es van, Essen (van) , Ettema, Evenhuis, Everdijk, Eversdijk,  Everts
 • Faber, Fabian, Febberwee,  Feenstra, Feralda, Feringa, Fierloos, Filius, Finke, Fischer, Fisscher, Fledderus, Flierenburg, Flik, Flipse, Fokkema, Fokkens, Fonteijne de la, Forbach, Fouw de, Frankema, Franken, Franse, Frederking, Freij, Frelier Blok, Frentrop,  Frequin, Frijtag Drabbe von, Frikken, Frölich,  Fuhlrat,
 • Gaal van, Gabriel, Gankema, Ganzevles, Garretsen, Garsten, Gazan, Geelkerken, van,  Geense, Geer de, Geeraard, Geerings,  Geerink, Geerligs,  Geers, Geijs, Gelder Genechten van, Gerner, Genten,  Gerrits, Gerritsen,  Gessel,Geubbels, Geveke,  Gilliamse,  Gilst, Göbel, Goedhart, Goedegebuure, Groenendaal, Goense,, Gombart,  Gommers, Gool van, Goor, Gort, Goudkade, Grauw, Graver, Groen, Groene, Groenemeijer,  Groeneveld, Groeneweg, Groenewold, Groin de Plaque, Grolleman, Grombager, Groningen van, Groot, Groot de, Grootheest,  Grootonk, Gruijter de, Grubben,  Gruner
 • Haak,  Haanstra, Haas, Haas de, Haasjes,Habig,ch Habing, Hadderingh, Haga van, Hagengast, Hagens, Hahn, Halberstadt, Halen van, Hallink, Hamel, Hamer, Hamering, Hamelinck, Hansma,  Hardenberg, Hardt, Harinck, Harkema, Harms, Harmse, Harmsen,  Harrebomée, Hart, Harthoorn, Hartog, Hase, Hasewinden, Hauwer, Heddema, Heegers, Heel van, Heeres, Hees (van), Heet van, Heijboer, Heijden van der,  Heijman, Heijn,  Heijstek, Heil, Heinrich,  Helmes, Heil, Heinemann, Heinen, Heling, Hemel v.d.,  Hemmer, Hendriks, Hengst, Hennekam,  Hennekamp, Henneman,  Hennemans, Hennequin, Henning,  Hepkema, Hepping,  Herdtmann, Herrema, Hertz, Hesteren, Heukers, Heus, Heymans,  Hiddema, Hijma, Hilbolling, Hilvers, Him, Hinse, Hurschfeld, Hoek, Hoekstra, Hoen, Hof, Hof van 't, Hofges, Hofland, Hofman, Hoffman, Hofsteenge, Hogenberk,  Holdert, Hollanders, Holst, Holtrop, Homan, Hones, Hoofty, Hoogendam, Hoogesteger, Hoogeveen, Hoogland, Hooijnga, Hoor, Horst ter, Horstman, Houter, Houtman, Hospers, Houbeke, Houten van,  Houthuys, Houtven, Houweling, Houwelingen,  Houwing, Hovenkamp, Hugenholtz,  Hoving, Hubenaar, Huijgen, Huijing, Huisman, Huizer, Huizinga, Hulst (van), Hummel, Hunterman, Hut,
 • Idema, Iersel van, IJdenberg,  IJsseldijk (van),Ipema, Isaac, Iseger
 • Jaarsma, Jacoby, Jacobs,  Jansen,  Janssen, Janssens, Jeelof, Jes, Jeuring, Jippes, Jipping, Joling, Jong de, Jonge, Gonge Baas,  Jongh, Jonker, Jonkers, Joole, Joppe, Jousma, Juistenga, Jus
 • Kaa van der, Kaal, Kaat, Kaffka, Kalberg, Kamer, Kamp,  Kamps, KaperKaptein,Kardoes,  Karlsbeek, Kassens, Kay, Keasberry,  Keizer, Kenninck, Kiewiet, Kervinck,  Kleineckker, Klomp, Kamman, Kamps, Kapelhof, Kasemier, Kelsch, Kempers, Keppel, Keij, Keijzer, Kerseboom,  Kesselaar, Ketelaar, Keulen van, Kiès, Kinds, Kipp, Kist, Klarenbeek, Kleef (van),van, Kleij van der,  Kleijberg,  Kleijn, Klinkenbijl, Klinkhamer, Klinkhard, Klooster, Klootwijk,Klompe,  Knaack,  Knegtering, Kniks, Knoop (van der), Koch, Koehler, Koers, Koetje, Koetsier, Koker, Koldijk, Koll, Kolsté, Konijnenberg,  Könings,  Kooij v.d., Kooiman, Koopman, Koopmans, Koops, Koot, Kooijmans, Kootstra, Kooy, Koppenol, Korenhof,  Korstanje, Kort de, Kortenkool,  Kortenweg, Koster, Kraaier,  Kraak, Kraake, Kraan, Kraan van der, Kramer, Krap, Kreek, Kienecker, Knipa, Krijgsman, Krikke, Krikken, Krist, Kristiaans, Kroeze, Krom, Kromhout, Krommenie van, Krug, Kruijf, Kruit, Kruizinga, Kuik, Kruis,  Kruit, Kruijt, Kuhlman, Kuiper, Kuiper Jr, Kuijper,  Kuipers, Kuit, Kuyt,  Kunst, Kuntke, Kunz, Kuur van de, Kuurman, Kwaak, Kwant, Kwint v.d., 
 • Laak van der, Laan van der, Lages, Lam, Lamberts, Lammers, Lampe, Lang,  Lange de, Langenberg, Langendijk, Lant,  Lantink, Lappere,  Lee v.d., Leemhuis, Leest van, Leeuw de, Leeuwe,Leeuwen van, Leeuwenstein,   Leever, Leffestra, Lege, Legeman, Lehnhoff, Leidner, Leijnse,  Leisner, Lergner, Lesschen, Levy, Liet van der,  Ligtenberg,Loef,  Loesberg,  Lijfering, Lijster, Lande v.d., Lijn van der,   Lindenberg, Lindhout, Lint de,  Liplijn, Liunge, Lokerse,  Lokhorst (van), Loman, Looze, Lub,  Lubbes, Lubbi, Lubbing, Lugtmeier, Luijendijk,Luijtens, Luite, Luitjens,Lunen,  Lunning, Luth, Luttmer, Luyk,
 • Maasdijk van, Maasen, Maassen, Maastrigt,  Mallmann, Man in 't Veld, Marchant et d' Ansembourg, de,  Makkinje, Marchant de, Mark, Markus, Marissen, Marree, Marsman, Matador, Meekhof, Meer (v.d.), Meerman, Meeuwsen,  Mencl, Menger, Meij, Meijer, Meijeren,  Meijering, Meijeringh, Meilof, Melchert, Mensonides, Menten, Meppelink, Merckx, Mesken, Meulen van der, Meursing, Meyer,  Meyerman, Middelkoop,  Miggels, Milhous, Mink, Minck, Minnaard,  Moesbergen, Moesker, Mohab, Metz, Meyer,  Meyler, Moerland, Mol, Molenaar, Mollis, Monker, Mons,  Mooijman, Moolenijzer, Moot, Moraal,  Mostard, Mous, Mozer, Muggen, Mulder, Mulders,  Muller, Müller, Munk, Muntendam, Muss,  Mussert Muurmane, Muusse, Mijnarends
 • Naber, Nanninga, Naves, Nederhand, Nes, Nebbeling, Neven, Neut van der,  Neuzerling,Niemeijer, Nier, Nieuwenburg, Nieuwland, Nieuwlands, Nijenhuijs, Nijholt, Nijland, Nijmeijer,  Nijs de, Nimberg, Nitters, Nol, Norbruis,  Norderr, Noussen, Nube, Nuland, Nürnbergwe, Nuus, 
 • Oebel, Oeben, Oers, Oeterlaar, Okkinga, Oldeman, Oly, Oljans, Olthof, Ombach, Ommen van, Onrust,  Ooyen van, Ooms, Oortwijn, Oost, Oosten, Oosterdijk, Oosterhof, Oosterhuis, Oostindien, Oosting, Oostland, Oostveen, Osinga van der Voort, Osendorp, Osseweijer, Ostman, Otten, Ottens, Oude Wolbers, Ouwekerk,  Overbeeke, Overmaar,
 • Paans, Paques, [ook Pacques], Pak, Palthe, Para, Pater, Pegel, Pekaar, Pelhaar, Pelk, Perel v.d. Schot, Perkaan, Pers van der, Peters,   Pilippa, Piek/Pieck, Piest, Pieters, Pijl v.d., Pijnenburg, Pistoor, Plagge, Plant, Pleune, Ploeg van der, Poel,Poelstra,  Pol, Pol van der, Polman, Polling, Pomp, Potjer, Pook, Poos, Popken, Popp, Possemis, Post, Pot, Pothof, Prijs, Prins, Prinsen, Prinsze, Prummel, Pijnacker,
 • Quacken, Quad, Quad, Quadackers, Quadbeck, Quadekker, Quaden, Quadflieg, Quadt, Quadvlieg,Quante, Quanten, Quaring, Quartel, Quist, , Quispel,   
 • Raad, Rabbers, Radema, Regoor, Renes, Rats, Rauter (Oostenrijker), Reek van, Reich, Reijnierse, Reinds, Reitema, Ridderhof, Riesen van, Rij van, Rijk de, Rijnsburger, Rijswijk van, Rimmelzwaan,  Rodermond ,Roessel van,  Roggeveen, Rollema, Rollingwier, Roo de, Rooij de, Roos, Roose (de), Rooy (de), Rooze, Rorije, Rosier, Rosing, Rossing, Roters, Rothert, Rotmans, Rozenveld, Rutte (van), Rutten,  Rutjens, Ruider (de), Rupp, Russchen
 • Saarloos, Saatrübe, Salemink, Salomons, Sandmann, Sanner, Sans, Santen (van),  Santes, Santing, Sassen, Schaap, Schadee, Schaik van, Schaeffer,  Santen van,Scheffer,  Schellekens, Scheltinga, Scheper, Schepers, Scheve, Scheurs, Schiettekatte, Schijndel (van), Schill, Schilmoller, Schipper(s), Schoen, Scholing, Schols, Scholte, Scholten, Scholtz,  Schonerwille, Schotting,  Schouwink, Schoonus, Schonewille, Schotanus, Schraa, Schreutelkamp, Schrieke, Schrier,  Schuiling, Schulte(n), Schundelaar, Schuring, Schut, Schuur, Schuwer, Seelig, Seif, Sentse,  Seton ,Sieders, Sies, Sietsema, Sijbring, Sijpes, Sjoerdsma,  Sijtsma,  Sikken, Sikkens,  Simpelaar, Sinke, Sint Glynis, Slabbers, Slagter, Sleurink, Slooten, Smeenge, Smeman, Smid, Smit, Smith, Smits, Snabel, Snels, Snepper, Snijder, Snip, Snippe,  Sikkenga, Sinderen van,  Sipma, Slaaf, Slik, Slot (v.d.) Sloots, Slop, Slurink, Smolders, Soede, Soethout, Sonema, Sons, Spaans, Sparla, Speelman, Spek v.d., Spiegel, Spijkers, Spikker, Spillenaar, Splunder (van), Spoor, Sprenger,  Sprik, Springer, Spruit, Staal,  Staats, Stam, Stapel, Starink, Start,  Steege ter, Steen, Steenbergen, Steenderen van,  Steenge, Steenpoorte, Steentjes, Steetzel, Stel (v.d), Stelt van der, Stellbrink,  Stellaard, Stenfzand, Stevens, Stiel, Stofmeel, Stolwijk, Stork, Stronck, Strack van Schijndel, Strak,  Struve, Stuit, Stuiver, Stukje, Sutter, Suykerbuyk,
 • Taams, Tabak, Tabbers,  Tak van der, Talens, Talsma, Tam, Tamme Hooijenga, Tavenier, Tellingen van,Teovank, Terhaak, Terpstra, Teschmacher,  Tetenburg,  Theding, Thissen, Thonus, Thijssen, Tieland, Tienstra, Tiktak, Til (van), Timmer, Timmerman, Timmers, Tiems, Tijhout, Tijmes, Tjepkema,  Tjisse, Tjoelker,  Tol, Tolner, Tonkes, Torleijn,  Touseul, Toxopeus,  Triers,  Trip, Trompetter, Troost, Tuin van der, Tuinen van
 • Ubels, Uilkema, Uiterwijk, Uneken, Unold, Urbanus, Uittenboogaard
 • Valk (v.d), Valkenburg, Vastenhouw, Vate, Veen v.d., Vedder, Veen,  Veenhoven, Veenstra,  Veere, Vegt van der, Veld, Velden van der, Veldhuizen,  Veldman,  Vellen, Velting, Veltrop, Ven v.d., Venema, Vente, Ventering oude lage, Verbeek, Verbraak,  Verburgy, Vercade,  Verdurmen, Verhoeks, Verhoeven, Verkaart,  Verkoren, Verkwijlen, Verlooy, Vermaas,  Vermeire, Vermeulen, Vernimmen, Versteeg,  Vervack,  Verwaijen, Vieger, Vierkant, Vilder,  Vinckers, Vis, Viskil, Visser (van de), Vlaming, Vleek, Vlieg, Vlierman, Vliet van, Vlugt, Vogelaar,  Vogt, Volk, Volkenrijk, Volkers, Vollmar,   Vonk,  Vos (de), Voort van der, Vorenkamp,  Vos, Vosse, Vreede, Vreeze de,  Vriendt, Vriens, Vries de, Vroop,
 • Waack, Waag, Waagmeester, Waaij,Waaker, Waal, (de, v.d.), Waalboer, Waalkens, Waals,   Waals van der, Waalwijk, Waanders, Waard (de), Waarde, Waarden, Waardenburg, (v.d.), Waards, Waart, Waas, Waasdorp, Waay, Waayenberg, Waayer, Wadle, Waegemans, Waegeningh,Waele, Waerdekom,Waerden, Waert, Waerts, Waesberge, Waetjen, Wafelman,Wafler,Wage, Wagelaar,Wagemaar,Wagemakers, Wageman, Wagemans, Wagen, Wagenaar, Wagenborg, Wagener, Wagenfuhr, Wagenhuis, Wagenhuizen, Wagenhuyzen, Wageningen (van), Wagenknecht, Wagenmaker, Wagenmakers, Wagensveld, Wagenvoorde, Wagenvoort, Wagerink, Wagemaker, Wageveld, Waggeveld, Wagho, Waghto, Wagman, Wagner, Wagt de, Wagt van der,Wagtendonk, Wagtendorff, Wagter, Wagterveld, Wagtho, Wagtmans, Wahl(en), l, Waiboer, Waidlich, Waij, Waijand, Waijer, Wailand, Waizner, Wajer, Wajnkowski, Wakelkamp, Waker, Wakker, Wal (v.d.), Walraven, Warnders, Warrink, Wayto, Wedman,  Weele van der, Weerman, Wegner, Wehkamp,  Weide van der, Weijer, Weijers, Wel, Wely (van), Weperen van, Wery, Werf v.d., Wessels, , Wessum van, Westenbrink, Westerbeek, Westmijze,  Westra,  Weurding, Wichers, Wieggers, Wiel (v.d.),  Wiggering,  Wijk van, Wijkamp, Wijman,  Wilde de, Wildschut,  Willemse, Willemsen, Wink, Winkel Buiter, Winter, Wit de, Witberg, With de, Witte (de), Wittekamp,  Woering, Wolbeek ter, Wolf, Wolff, Wolffram, Wolde ten, Wolterbeek, Wolters, Woltgang, Wolthuis, Wonnink, Wormer te, Worp, Woud,  Woud van der, Woude vd, Woudenberg, Wouters, Writh, Wuestenenk,  Wuffing, van Wijk
 • Zalar, Zanten van, Zart, Zeekant, Zegering Hadders, Zeven, Zikken, Zoer, Zoethout, Zomerhuis, Zondag, Zonderland, Zonneberg, Zoutendijk, Zubeil, Zuylen van,  Zwich, Zwiep, Zwol van.
  **) De namen zijn incl. voorletters en plaatsnamen zijn vaak ook terug te vinden in de namenindex en kaartsysteem van het NBI = Nederlandse Beheersinstituut .
  "Het Nederlandse Beheersinstituut was na de Tweede Wereldoorlog belast met beheer van vorderingen, vijandelijke vermogens en ontbonden [gelijkgeschakelde en nationaal-socialistische] instellingen. Daarnaast trof het NBI voorzieningen i.v.m. bewindvoering voor rechtspersonen en afwezigen (veelal niet-teruggekeerde joden). Tenslotte was het belast met de uitvoering van verbeurdverklaringen." (bron: Nationaal Archief).

  Bron: bijvoegsel Nederlandsche Staatscourant 5-11-1945
  De lijsten met namen personen die geschorst zijn overeenkomstig
  het Zuiveringsbesluit 1945 staan online op Delpher
  In handige index is te vinden op deze Google site
  Let op: niet iedereen die geschorst werd was schuldig. Verder onderzoek is ALTIJD nodig 

  Meer tips en aanvullingen plaats ik op LinkedIn


  Eric Hennekam
  Onafhankelijk onderzoeker/kennisdeler
  Doorgeven aanvullingen, verbeteringen en voor vragen:  Blogehagora @ gmail.com


  Populaire posts van deze blog

  Duitsland: online bronnen voor het zoeken naar personen, huizen, kaarten, foto's e.a.

  Academiegebouw Universiteit en Schloss Heidelberg. Foto: Eric Hennekam 2021 Belangrijke sites bronnen Duitsland : Ahnenforschung  een portaal dat toegang geeft tot verschillende online databases Ahnelotse   Album Studiosorum (1386-1936) studentenalmanak Universiteit van Heidelberg Alle Limburgers  provincie Limburg en aangrenzende plaatsen in Belgie en Duitsland. Archion  Database kerkboeken Evangelische kerk, misschien wel de belangrijkste toegang tot DTB boeken Duitsland, maar voor raadplegen moet u soms betalen. FamilySearch . Bijna 100 miljoen records uit de parochieboeken (DTB) van de Lutherse kerk Duitsland.  Niet alle records zijn geïndexeerd.  Selectie van de geïndexeerde Duitse doop, trouw, en begraaf records op FamilySearch zijn:  Een link die nog veel meer informatie geeft, en u kunt zoeken op alle plaatsen in de wereld, is  Explore Historical Images . NB Toegang tot  alle   online records Duitsland kunt u  HIER  vinden of gebruik de  snelle zoekoptie  via de  Catalogu

  Fotozoeken! Zoeken met foto's, dateren of de herkomst achterhalen. Wie, wat en wanneer van foto's?

  Afbeelding: Reis Lourdes ca. 1922 Bron: archief Hennekam Vermeulen In deze blog allerlei tips, bronnen en tools om de herkomst van historische of digitale of  gedigitaliseerde foto's te achterhalen, en tips om personen, gebouwen en voorwerpen te identificeren en foto's c.q. te dateren. In veel digitale foto's worden, evenals bij digitale files, zoals  Microsoft, Word, Excel en Access en Gmail, zijn   metadata   opgeslagen. Gegevens over het apparaat waar de foto mee is genomen, de plaats (geodata: coördinaten), de pc of fototoestel waarmee een file is gemaakt etc.  Digitale foto's op het Internet bevatten dus vaak meer informatie dan u denkt. Met de metadata heb ik al van heel wat personen/files de verplaats/oorsprong kunnen achterhalen.  Voorbeeld :  In de database met 22.500 persoonsdossiers (deels met foto, zie voorbeeld) van Nederlandse krijgsgevangenen tijdens WOII heb ik de foto digitaal uitgeknipt en daarmee gaan zoeken. Gaf verrassend nieuw zoekresultaat. Z oek

  Overzicht online (historische) adresboeken en telefoongidsen

  Adresboeken en telefoongidsen kunnen een waardevolle bron zijn voor het zoeken naar personen óf om te kijken wie in jouw huis in het verleden woonachtig was óf welke beroepen uw voorouders hadden óf waar welk bedrijf zat.  Via Archieven.nl ,   Delpher   en Geneaknowhow zijn eveneens (de) adresboeken en telefoongidsen te vinden, ook uit  Nederlands-Indië en Suriname .   Hierbij zitten ook de adresboeken van ambtenaren of andere beroepsgroepen  Onder de lijst plaatsnamen enkele speciale algemene adresboeken of almanakken met veel adressen. Lees ook de bronnenblog: Gebouwen- en woononderzoek in Nederlan d Hou bij de adressen in de historische adresboeken al rekening met wijzing van straatnamen en huisnummers. Veel archiefdiensten hebben zgn concordantielijsten  om huidige locatie te achterhalen.  Tip: Combineer de gevonden namen met de online kerkboeken (vóór 1811) óf de Burgerlijke Stand óf het Bevolkingsregister [zie links onder] óf de online kranten.  Ook voor onderzoek in het b

  Overzicht van alle Nederlandse krantenarchieven op het Internet + online familieberichten sites

  Overzicht voor het online raadplegen van familieadvertenties en tijdschriften Archief Eemland : plaatselijke kranten uit Amersfoort en omgeving, Zoals Amerfoortsch Dagblad, De Eemlander en de Leusder Krant. Archieven.nl : portaal site van verschillende archiefbeherende instellingen. Kies optie  kranten en tijdschriften . oa. krantencollectie Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Regionaal Archief Dordrecht, gemeentearchieven Kampen, Roermond, Vlissingen en Zaanstad, RHC Eindhoven, De Domijnen Sittard-Geleen en RA Rivierenland. Komen ook hieronder terug. Brabants Historisch Informatie Centrum :  Graafsche Courant, De Echo en Boxmeers Weekblad, Udense Courant. Castricummer de ,  krant Castricum. Dag-, Nieuws- en Weekblad in Overijssel : Veel titels. Oa. Tubantia, Deventer Dagblad, Coevorder Courant, Hengelosche Dagblad, Trouw etc. Delftse Post Delpher  : het grootste krantenarchief van Nederland op de site van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met vier Universiteitsbibli

  Belangrijkste bronnen voor het zoeken naar je roots in Nederland

  WIEWASWIE   is de b elangrijkste Nederlandse website met bronnen voor genealogisch onderzoek. Schaf een voordelig account aan, want dat maakt het zoeken makkelijker. Bij het zoeken naar personen moet je altijd rekening houden met varianten in de schrijfwijze van voor- en achternamen.  De twee databanken achternamen en voornamen zijn daarbij handig. Ze geven aan waar namen geografisch veel voorkomen. Let op: gegevens altijd controleren aan de hand van de originele akten, dat kan vaak op de site zelf of via Familysearch (Amerikaanse website van de mormonen).   Hoe krijg je toegang tot de miljoenen bronnen op site  FamilySearch ? Altijd eerst  inloggen bij FamilySearch  [account aanmaken is gratis]. Zoeken bij FamilySearch gaat het snelst (geografisch of op bron) via de catalogus . Kies links in menu bij Availability optie: online. Kies voor de kerkboeken (dtb) a) church books of soms staan ze onder: b)  registers van de burgerlijke administratie, Zie daarna de verschi

  Overzicht online Internationale krantenarchieven en familieadvertenties

  Na het Overzicht online krantenarchieven Nederland nu een geografisch overzicht van krantenarchieven buiten ons land. Omdat veel onderzoekers deze overzichten ook gebruiken voor het zoeken naar personen (inclusief genealogie) heb ik ook enkele databanken met familieadvertenties uit kranten opgenomen. Zelf combineer ik dit soort onderzoeken met zoeken in online begraafplaatsen , bijv. om sneller data te vinden. *). Wil je een goed overzicht van alle Internationale kranten digitalisatie projecten? Kijk dan op de site van de International Coalition on Newspapers . Ook enkele grote tijdschriften databanken zijn toegevoegd. Algemeen en gebieden -  Aufbau 1934-2000  Uitgeverij Duits Joodse club 1934-2004 in New York -  Caribbean Newspaper Digital Collection  oa Cuba en Haiti - East Asian Collection   - Elephind : a digitale newspaper collection search engine.  Indexed 199,820,058 items from 4,267 newspaper titles uit oa Australië, Japan, Mexico, Nieuw Zeeland en  vooral de Verenigde Staten