Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2011 weergeven

Nieuwe historische publicaties online bij Huygens ING Instituut

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog

Tussen 1969 en 1994 verscheen Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, het standaardwerk over de bezettingsperiode, geschreven door dr. Loe de Jong (1914-2005). Deze 14-delige serie, met reacties en register, is sinds gisteren digitaal te raadplegen op de site van het NIOD.

Helaas -nu nog - in losse PDF-jes, waardoor zoeken in de files tijdrovend is. Daarom mijn advies, alle te download naar je pc en zijn ze makkelijk te doorzoeken bijvoorbeeld door het gratis programma Copernic Desktop. Overigens doe ik dat bijna altijd met PDF (OCR)-files.  

Onderwijserfgoed website online

Op de nieuwe website  Onderwijserfgoed worden bronnen uit verschillende onderwijscollecties bijeengebracht: de verslagen van de Inspectie van het Onderwijs, de adviezen van de Onderwijsraad en een selectie uit de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum.

Op de site kun je prettig gebruik maken van de optie: zoeken in de catalogus.

Op de site staan ook twee jubileumboeken in PDF-formaat:

Jubileumboek Onder "Wijzen"(1994) Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Onderwijsraad het boek Onder 'Wijzen' uitgegeven. Jubileumboek De Onderwijsraad en de herziening van het adviesstelsel (2004) Uitgegeven ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Onderwijsraad het boek De Onderwijsraad en de herziening van het adviesstelsel uitgegeven. (bron: Onderwijserfgoed)

Ontstaan van het Vincent van Gogh Museum

Zo is het Van Gogh Museum ontstaan: Goedkeuring van de op 21 juli 1962 gesloten overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de Vincent
van Gogh Stichting: bijlagen memorie van toelichting (pdf, 12 pag). Vermoedelijk is er in het archief van de Afdeling Kunsten en taakvoorgangers van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over de periode 1945-1965 meer informatie te vinden over de toestandkoming van deze overeenkomst. Heb daar nog niet in gekeken.
Citaat uit overeenkomst:
"...de volledige, thans aan partij van Gogh nog in eigendom toebehorende „collectie Vincent van Gogh" en collectie „Theo van Gogh", te weten: a. de schilderijen en tekeningen van de hand van Vincent van Gogh, zoals deze specifiek zijn omschreven in twee lijsten gemerkt I, bestaande uit negen bladzijden en II bestaande uit zeventien bladzijden, welke zijn gehecht aan een akte op zeven februari negentienhonderd een en zestig voor de plaatsvervanger van mij, notaris, verleden. Verder beh…

Voor de kunst: Etha Fles, onthou die naam!

In 1980 heb ik voor het toenmalige gemeentearchief Utrecht een toegang gemaakt op een piepklein Utrechts archiefje: Inventaris van het archief van de vereniging 'Voor de kunst' te Utrecht 1895-1938.
Citaat uit de inleiding in de inventaris die ik ruim 31 jaar geleden heb geschreven:
Op 1 september 1895 werd op initiatief van de actieve kunstenares Etha Fles in het door haar gehuurde lokaal van de vereniging Jong Leven, Domplein 15, de vereniging Voor de Kunst opgericht. Het doel van Etha Fles en haar groep sympathisanten was de belangstelling voor beeldende kunsten op te wekken en de bloei van het kunsthandwerk krachtdadig te bevorderen. Men was van mening dat de andere kunstminnende verenigingen in Utrecht, met name het genootschap Kunstliefde, te weinig aandacht besteedden aan vertegenwoordigers van nieuwe stromingen in de schilderkunst, zoals het luminisme, het neo-impressionisme, het symbolisme en de monumentale schilderkunst, aan beeldhouwers en etsers, en aan schilders z…

Surinaamsche Almanak: een schat aan informatie

DBNL heeft vandaag de Surinaamsche Almanak 1827, 1828, 1836,1837, 1841, 1845, 1888, 1889 en 1893 online gezet. Daarmee staan bijna alle beschikbare exemplaren over de periode 1925 - 1913 online.
De Surinaamsche Almanak  is een waardevolle bron voor onderzoekers en genealogen met vooral veel informatie over personen in belangrijke functies.