Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2016 weergeven

Project registratiekaarten WOII onderduikers Friesland

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers een veilig heenkomen ergens in Friesland. Van een kleine 4000 van hen zijn registratiekaarten bewaard gebleven. Die vormen een bron van informatie over waar de onderduikers in Fryslân hebben geleefd, waar zij vandaan kwamen en wie hun helpers waren.

Om al die onderduikgegevens doorzoekbaar te maken, wordt aan het publiek gevraagd om mee te helpen: overtypen dus! De data die Tresoar op deze manier verzamelt, wordt in 2017 aan de wereld beschikbaar gesteld via een themawebsite, via AlleFriezen.nl en wordt gebruikt in een documentairereeks. Tresoar werkt in dit project samen met het NIOD, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Fries Verzetsmuseum.
FryskeHannen
Met het laagdrempelige, tweetalige platform FryskeHannen (www.fryskehannen.frl) wil Tresoar grote gedigitaliseerde collecties verrijken met gegevens. Dat kunnen de eigen archieven zijn of materiaal uit Redbot (Deltaplan Digitalisering), maar ook andere organisaties kunne…

Database met namen van 19de-eeuwse vondelingen, verlaten kinderen en weeskinderen

De namen van bijna 9.000 vondelingen en weeskinderen uit heel Nederland komen op 23 oktober online. De kinderen werden vanaf 1824 naar Veenhuizen gestuurd, een van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Onder hen was de vondeling die de naam Simon Vestdijk had gekregen. De grootvader van de latere schrijver.


Lees dit boek. Wat een geschiedenis!

De namen zijn ingevoerd tijdens het werk aan het boek De kinderkolonie van Wil Schackmann, dat in september is verschenen. De database wordt zondag 23 oktober van 14.00 tot 15.00 uur gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Drents Archief en is daarna toegankelijk via de website www.alledrenten.nl. De gegevens zijn bedoeld voor de meer dan 1 miljoen Nederlanders met een voorouder in de armenkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. 
Veenhuizen Veenhuizen is bekend als detentiecentrum voor bedelaars en landlopers, maar het is nooit de bedoeling geweest dat die daar zouden komen. De kolonie Veenhuizen is in 1824 gebou…